Det svenska EU-ordförandeskapet

11 nov 2022

Våren 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Ordförandeskapet innebär att Sverige under sex månader kommer att planera och leda arbetet i ministerrådet samt företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

Mer information finns på ordförandeskapets officiella webbplats: Nyheter (europa.eu)

Senast uppdaterad 11 nov 2022, 11.51