Till svenskar i Turkiet

Generalkonsulatet har anpassat verksamheten men vi är fortfarande öppna och är beredda att så långt det är möjligt ge samma konsulära service som vi brukar. Också migrationsverksamheten fortsätter.

Kära svenskar i Turkiet,

Det är svåra tider i världen, naturligtvis också i Sverige och Turkiet. Ingen av oss har varit med om något liknande. Våra liv och vår tillvaro ser plötsligt helt annorlunda ut än för bara några veckor sedan.

Turkiska myndigheter har fattat en rad beslut för att begränsa smittspridningen. Många verksamheter har stängts. Rörelsefriheten har inskränkts för personer som varit utomlands, personer äldre än 65 år, och personer i riskgrupper. Alltjämt ökar antalet smittade av viruset, liksom de som blir allvarligt sjuka och till och med avlider. Än så länge klarar sjukvården att fylla behoven, men vi har sett från andra länder att situationen på vissa ställen kan bli överväldigande för sjukhusen och dess personal.

Det är svårt just nu att ta sig till Sverige. De flygförbindelser som fortfarande finns kräver många byten. Vi har varit i kontakt med flera av er som velat, men inte kunnat, resa hem till Sverige. Vi vet också att det finns många andra som känner sig trygga med att stanna kvar. Oavsett vilken situation som gäller just dig uppmanar vi alla svenskar som bor i Turkiet eller som är här på besök att registrera sig på Svensklistan, där vi löpande går ut med aktuell information.

Coronaviruset påverkar oss alla. Generalkonsulatet har anpassat verksamheten och vi försöker arbeta så mycket som möjligt hemifrån. Men vi är fortfarande öppna och är beredda att så långt det är möjligt ge samma konsulära service som vi brukar. Också migrationsverksamheten fortsätter, även om inreseförbudet till Sverige begränsar möjligheterna att ge visering. Bokade intervjuer genomförs.

För närvarande är våra telefontider måndag – torsdag klockan 14.00 – 15.00. För konsulära ärenden ringer du (212) 334 0600, och för migrationsärenden (212) 334 0606.

Vi är också tillgängliga på mail generalkonsulat.istanbul@gov.se för allmänna frågor, generalkonsulat.istanbul-visum@gov.se för migrationsfrågor, och generalkonsulat.istanbul-konsul@gov.se för konsulära frågor.

Mycket som kan vara bra att känna till finns i reseinformationen för Turkiet, swedenabroad.se/turkiet, på vår hemsida swedenabroad.se/istanbul och i appen UD Resklar som kan laddas ned i Apple Store och på Google Play.

Som jag började med att konstatera, det är svåra tider. Då är det viktigt att kunna söka stöd hos varandra (med nödvändig handhygien och tillräckligt avstånd!) och hos myndigheter. Generalkonsulatet i Istanbul finns på plats för att bidra med det stöd vi kan ge.

Varma hälsningar  

Peter Ericson
Generalkonsul

Senast uppdaterad 26 mar 2020, 12.35