Sverige i Laos

Sveriges honorära konsulat i Vientiane, Laos

Sveriges honorärkonsul i Vientiane heter Peter Fogde. Den ordinarie personalen på konsulatet är inte svensktalande varför korrespondens med konsulatet måste ske på engelska.

Konsulatet ger viss konsulär service till svenska medborgare, medan huvudansvaret för konsulär service ligger på ambassaden i Bangkok.

Akuta konsulära ärenden

För akuta konsulära frågor efter kontorstid kontakta ambassaden i Bangkok på följande telefonnummer: +66 2 263 7299

Senast uppdaterad 01 dec 2017, 08.48