Tillsatta tjänster

Programme Manager Social Protection och Operational Controller

Referens: PM-SP

Ambassaden i Dar es Salaam förordnar Pontus Korsgren att fr.o.m. den 1 september 2023 och till 30 augusti 2025 inneha befattning som Programme Manager Social Protection.

Hur man överklagar beslutet

Den som vill överklaga beslutet ska skriva till ambassaden i Dar es Salaam. Tala om i brevet vilket beslut du överklagar t.ex. genom att ange beslutets nummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha. Ambassaden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då detta beslut anslogs på ambassadens hemsida, annars kan överklagandet inte prövas.

Ambassaden i Dar es Salaam sänder överklagandet vidare till Regeringskansliet för prövning. Om du vill ha ytterligare upplysningar, kan du vända dig till ambassaden i Dar es Salaam

Anslaget på ambassadens anslagstavla den 2023-05-24 

 

Referens: O-Controller

Ambassaden i Dar es Salaam förordnar Samwel Japhet Saigiku att fr.o.m. den 12 juni 2023 och till 30 juni 2025 inneha befattning som Operational Controller.

Hur man överklagar beslutet

Den som vill överklaga beslutet ska skriva till ambassaden i Dar es Salaam. Tala om i brevet vilket beslut du överklagar t.ex. genom att ange beslutets nummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha. Ambassaden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då detta beslut anslogs på ambassadens hemsida, annars kan överklagandet inte prövas.

Ambassaden i Dar es Salaam sänder överklagandet vidare till Regeringskansliet för prövning. Om du vill ha ytterligare upplysningar, kan du vända dig till ambassaden i Dar es Salaam

Anslaget på ambassadens anslagstavla den 2023-05-24 

Senast uppdaterad 24 maj 2023, 11.18