Information från Immigrationsmyndigheten till utländska medborgare i Sydkorea

13 maj 2020

Utländska medborgare påminns om att när personliga uppgifter ändras som t.ex. bostadsadress måste detta rapporteras till Immigrationsmyndigheten inom fjorton dagar. Om inte kan böter på upp till 1 miljon KRW utmätas. För ytterligare information kontakta Immigration Contact Center på telefonnummer 1345.

Nytt pass måste anmälas senast 44 dagar efter passets utfärdandedatum.
Nyfött barn måste rapporteras till Immigrationsmyndigheten inom 90 dagar.

Texten i sin helhet i bilaga.

Ministry of Justice_Korean immigration service.pdf

Senast uppdaterad 13 maj 2020, 17.33