Uppdatering med anledning av COVID19-läget i Sydafrika

08 jan 2021

Internationellt resande till och från Sydafrika påverkas av den senaste utvecklingen gällande den variant av COVID19 som identifierats i Sydafrika. En del länder och flygbolag har infört restriktioner för resenärer från Sydafrika. Resenärer måste själva informera sig om vilka villkor som gäller för aktuellt flygbolag och för inresa i sitt resmål.

 

Sverige har infört särskilda rekommendationer för resenärer som varit i Sydafrika, bl.a. vad gäller självisolering vid ankomst och provtagning. Dessa återfinns på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-eller-har-rest-fran-storbritannien-till-sverige/.

UD har sedan tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 31 januari 2021. Detta beslut, som således omfattar även Sydafrika, gäller alltjämt. Läs mer här: https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/a--andringar-av-avradan-fran-icke-nodvandiga-resor-till-alla-lander/

När UD avråder från resor ska det ses som en signal om ett allvarligt säkerhetsläge och att man noga bör tänka över sitt beslut att resa. Normalt gäller inte en reseförsäkring om Utrikesdepartementet avråder från resor och det kan krävas tilläggsförsäkringar för att ha ett skydd om man beslutar sig för att resa trots UD:s avrådan. Här kan du läsa mer om vad en avrådan innebär: https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/vad-innebar-avradan/

Många länder i världen har stängda gränser eller omfattande begränsningar av in- och utresemöjligheter, karantänsbestämmelser och utegångsförbud. Osäkerheten är därmed fortsatt stor och ytterligare begränsningar kan tillkomma med kort varsel. Oavsett vart man reser vilar ett stort ansvar på den enskilde resenären.

Svenskar i Sydafrika är alltid välkomna att kontakta ambassaden för frågor med anledning av ovanstående. För den som trots UD:s avrådan valt att resa eller avser resa framöver är det viktigt att påpeka att varken UD eller svenska utlandsmyndigheter kommer att kunna bistå med transport till Sverige för den som eventuellt har svårt att ta sig hem som en konsekvens av rådande situation.

Observera att den svenska ambassaden inte svarar för bestämmelser som gäller inresa i Sydafrika. För information om inreserestriktioner måste kontakt tas med Sydafrikas ambassad i Stockholm (http://www.dirco.gov.za/sweden/) eller på andra orter.

Senast uppdaterad 03 feb 2021, 09.44