Uppdatering med anledning av COVID19-läget i Sydafrika

03 feb 2021

Internationellt resande till och från Sydafrika påverkas av den senaste utvecklingen gällande den variant av COVID-19 som identifierats i Sydafrika. Flera flygbolag har nu med kort varsel ställt in resor till och från Sydafrika eller infört särskilda restriktioner för resenärer från Sydafrika. Situationen kan snabbt ändras och det är viktigt att resenärer själva informerar sig om vilka villkor som gäller för aktuellt flygbolag och för in- eller utresa ur landet. Observera att det således kan komma att bli mycket svårt att ta sig både in och ut ur landet med anledning av flygbolagens nya beslut för att förhindra spridningen av den nya virusmutation som sprids i Sydafrika. Vänligen kontakta aktuella flygbolag för uppdaterad information om vad som gäller i just ditt fall.

Se även Folkhälsomyndighetens särskilda rekommendationer för resenärer som anländer från Sydafrika till Sverige: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-eller-har-rest-fran-lander-med-nya-virusvarianter/

Utrikesdepartementet (UD) har sedan tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till länder utanför EU, EES samt Schengenområdet och detta beslut har nu förlängts till och med den 15 april 2021. Detta beslut omfattar således även Sydafrika, läs mer om UD:s beslut här: https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/a--andringar-av-avradan-fran-icke-nodvandiga-resor-till-alla-lander/

Pandemin är långt ifrån över. Det osäkra och föränderliga läge som var grunden till att UD införde avrådan från utlandsresor är kvar i stora delar av världen. Många länder i världen har stängda gränser eller omfattande begränsningar av in- och utresemöjligheter, karantänsbestämmelser och utegångsförbud. Osäkerheten är därmed fortsatt stor och ytterligare begränsningar kan tillkomma med kort varsel. Oavsett vart man reser vilar ett stort ansvar på den enskilde resenären.

När UD avråder från resor ska det ses som en signal om ett allvarligt säkerhetsläge och att man noga bör tänka över sitt beslut att resa. Normalt gäller inte en reseförsäkring om Utrikesdepartementet avråder från resor och det kan krävas tilläggsförsäkringar för att ha ett skydd om man beslutar sig för att resa trots UD:s avrådan. Här kan du läsa mer om vad en avrådan innebär: https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/vad-innebar-avradan/

För den som trots UD:s avrådan valt att resa eller avser resa framöver är det viktigt att påpeka att varken UD eller svenska utlandsmyndigheter kommer att kunna bistå med transport till Sverige för den som eventuellt har svårt att ta sig hem som en konsekvens av rådande situation.

Observera att den svenska ambassaden inte svarar för bestämmelser som gäller inresa i Sydafrika. För information om inreserestriktioner måste kontakt tas med Sydafrikas ambassad i Stockholm (http://www.dirco.gov.za/sweden/) eller på andra orter.

Senast uppdaterad 03 feb 2021, 09.46