Tidsbokade besök på ambassaden i Pretoria

08 jul 2020

För att förhindra smittspridning av coronaviruset (Covid-19) har ambassaden beslutat om att begränsa öppettiderna för ambassadens reception och införa tidsbokade besök från och med den 13 juli 2020 och tills vidare.

Ambassadens reception är öppen endast för tidsbokning för konsulära ärenden, som passansökningar, namnanmälningar och liknade samt migrationsrelaterade ärende som intervjuer, biometri och inlämningar av uppehållstillstånds och viseringsansökningar.   Förfrågningar och tidsbokning för konsulära ärenden, vänligen sänd en e-post till ambassaden.pretoria@gov.se

Förfrågningar och tidsbokning för migrationsrelaterade ärenden, vänligen sänd en -post till ambassaden.pretoria-visum@gov.se

På grund av den pågående COVID-19-pandemin har Sveriges ambassad såväl som iParioli-komplexet genomfört försiktighetsåtgärder för våra kunders och anställdas säkerhet.

Det är obligatoriskt att bära ansiktsmask / ansiktsskydd för att komma in i iParioli Komplexet och Sveriges ambassad.  Vid ankomst till iParioli Komplexet måste du genomgå en temperaturavläsning.  Kunder som uppvisar COVID-19-symtom, inklusive feber (högre än 37,3 grader), hosta och andningssvårigheter får inte komma in.

Familjemedlemmar / vänner är välkomna att vänta utanför byggnaden, men inte i väntrummet.

Vänligen anländ i tid för din bokning och inte tidigare eller senare.  När du går in i ambassadens reception, använd gärna tillgängliga saneringsmedel och utöva social distansering medan du väntar i receptionen.

Vi tackar er för ert samarbete.

Senast uppdaterad 08 jul 2020, 13.31