Qatar Airways arrangerar s.k. “charter relief flights” med avresa från Johannesburg under maj månad

03 maj 2020

Ambassaden har fått kännedom om att Qatar Airways avser arrangera ett antal s.k. ”charter relief flights” från Johannesburg till Doha den 5, 7, 9, 12, 14 och 16 maj (inga flyg planeras från Kapstaden). Från Doha går det att boka vidareflyg till Stockholm eller Köpenhamn. Ambassaden har inte kännedom om hur de praktiska och logistiska arrangemangen kommer utformas för dessa flighter. Dessa flighter är inte en del i EU-ländernas gemensamma repatrieringsinsats, som pågick under april månad.

De som vill undersöka möjligheten att resa med Qatar Airways bör först säkerställa att de har rätt att resa in i Sverige, under det inreseförbud som nu råder (https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/sydafrika-pretoria/aktuellt/covid-19/frågor-och-svar--inresestopp-till-eu-via-sverige/).

 

Reglerna för vilka som får resa med flighterna som planeras anordnas av Qatar Airways kan skilja sig från de som gäller för inresa till Sverige. Var och som vill boka en biljett med Qatar Airways bör i dialog med flygbolaget säkerställa att man uppfyller kriterierna för flighterna. Enligt uppgifter från Qatar Airways kommer sydafrikanska medborgare inte kunna boka en biljett med dessa flyg, men vänligen kontakta Qatar Airways för ytterligare information gällande detta och vad som gäller för personer med dubbelt medborgarskap.

 

Ambassaden har fått information om att tiden för transit i Doha är begränsad till 24 timmar och att man inte har rätt att lämna transithallen under denna tid.

 

Den som vill resa med Qatar Airways och som har säkerställt sin rätt att resa in i Sverige kan kontakta https://www.qatarairways.com/getyouhome för bokning. Flygen kommer sannolikt att bokas fort. Den som redan har en biljett med Qatar Airways bör kontakta Doha Call Centre +974 4402 3000.

 

Ambassaden har inte närmare information än ovan och måste därför hänvisa till Qatar Airways för eventuella frågor.

 

Information från Qatar Airways:

 

Fl No

Date

Origin

Dest

STD

STA

QR 1368

05-May-20

JNB

DOH

19h15

05h05

QR 1368

07-May-20

JNB

DOH

19h15

05h05

QR 1368

09-May-20

JNB

DOH

19h15

05h05

QR 1368

12-May-20

JNB

DOH

19h15

05h05

QR 1368

14-May-20

JNB

DOH

19h15

05h05

QR 1368

16-May-20

JNB

DOH

19h15

05h05

Senast uppdaterad 03 maj 2020, 13.00