Meddelande från Ambassadör Cecilia Julin

11 maj 2020

Kära svenskar i Sydafrika

VI befinner oss nu i den sjunde veckan av lockdown och även om Sydafrika har gått ner till risknivå 4, så upplevs tillvaron fortsatt som mycket begränsad. Det totala förbudet för flygtrafik med passagerare råder fortfarande och flygplatserna är stängda. Såvitt vi har kunnat tolka transportminister Mbalula kommer internationella flyg möjligen att tillåtas på risknivå 2.

Den repatrieringsinsats som vi genomförde i samarbete med övriga EU-länder avslutades den 30 april. Då hade nästan 300 svenskar kunnat lämna Sydafrika med dessa flyg. Sedan denna avslutades och president Ramaphosa i slutet av april deklarerade fortsatt lockdown, om än på risknivå 4, har omkring 90 svenskar hört av sig till ambassaden och satt upp sig på vår lista över intresserade av repatriering.

Även flera andra EU-länder har upplevt att det sedan slutet av april har tillkommit ett antal medborgare som vill resa tillbaka till Europa. Vi fortsätter därför att aktivt följa upp de möjligheter som kan komma till stånd. Jag skulle därför vilja uppmana alla som vill lämna Sydafrika att skicka sina uppgifter till oss, så kommer vi att kontakta de som finns på vår lista om/när eventuella möjligheter öppnar sig. (Se ambassadens meddelande den 24 april för mera detaljer)

Ambassaden har under hela denna period hållit utrikesdepartementet i Stockholm informerat om läget i Sydafrika och hur situationen ser ut beträffande svenskar som vill resa hem. Vi fortsätter med detta och för en fortlöpande dialog med våra konsulärt ansvariga om detta.

Jag vill också nämna det faktum att Qatar Airways för en tid sedan annonserade att de planerade för ett antal s.k. ”charter relief flights” mellan Johannesburg och Doha. Ambassaden är inte en del i detta arrangemang, men vi valde ändå att informera om denna möjlighet. Tyvärr stötte initiativet på en hel del svårigheter och passagerare som bokade sig på de första flighterna har fortfarande inte kommit iväg. Enligt den information vi har just nu, kan en eller ett par flighter komma iväg i denna veckan. För de som är bokade med Qatar Airways utfärdar ambassaden reseintyg, så att man kan ta sig från sin bostad till uppsamlingsplatsen på Qatars ambassad här i Pretoria. Jag vill dock uppmana alla som har bokat sig med Qatar Airways att hålla nära kontakt med flygbolaget, som är de enda som kan ge besked om flygen kommer att gå.

Som jag har sagt tidigare, så är ambassaden öppen och vi finns tillgängliga för det stöd som kan behövas. Med nuvarande regler är det i de flesta fall inte möjligt att ta sig till ambassaden för ex.vis förnyelse av pass. Vi hoppas att detta ska bli möjligt när landet går ner på nästa risknivå. Om någon har ett pass som går ut och av något skäl måste lämna Sydafrika (ex.vis med repatrieringsflyg) så kan konsulatet i Kapstaden utfärda ett provisoriskt pass för resa till Sverige.

Jag vill också passa på att tacka för alla uppskattande ord ambassaden har fått och hoppas att vi så småningom gemensamt kan lämna utegångsförbud och restriktioner bakom oss.

Senast uppdaterad 11 maj 2020, 16.05