Meddelande från Ambassadör Cecilia Julin

31 mar 2020

Kära svenskar i Sydafrika,

Som ni förhoppningsvis har sett verkar det som att repatrieringsflyg för europeiska medborgare ska kunna komma igång fram mot slutet av denna veckan. Vi har närmare 300 svenskar som har anmält sig för att ta del av detta. En del detaljer är fortfarande utestående och vi arbetar inte minst med att se till att alla resenärer får tillstånd att ta sig till respektive flygplats trots lockdown. Vi kommer troligen att kunna utfärda ett papper från ambassaden, som intygar att vederbörande är bokad på en viss flight och har tillstånd att ta sig till flygplatsen.

Som det ser ut nu kommer det att handla om flygplan som chartras från South African Airways och kommer att gå till Tyskland, sannolikt Frankfurt och München. Priset kommer ungefärligen att uppgå till motsvarigheten till en enkel Economy Plus-biljett och alla resenärer kommer att få skriva under en betalningsförbindelse och betala räkningen efter hemkomst. Det blir sedan varje resandes ensak att boka sig vidare till Sverige. Men flygtrafiken mellan Tyskland och Sverige (och även Köpenhamn) går fortfarande, så detta ska förhoppningsvis inte vara något problem.

Om allt går i lås är tanken att de första planen ska kunna avgå från Kapstaden respektive Johannesburg i slutet av denna veckan. Men det är ambassadens ambition att alla som registrerat sig för resa ska få minst 24 timmars avisering före avresa.

Denna insats, som troligen kommer att vara i en vecka eller tills alla anmälda har kunnat repatrieras, är en engångsföreteelse. Vi har fortfarande inte någon indikation på om lockdown kommer att lyftas den 16 april eller om det kommer att förlängas. Så den som inte är beredd att resa med detta arrangemang, får bereda sig på att stanna i Sydafrika en längre period tills ordinarie reguljära flyg till Europa kommer igång igen.

Från ambassadens sida ska vi försöka hålla er alla uppdaterade om vad som sker och jag vill gärna tacka alla för den förståelse och det tålamod som ni har visat för det arbete vi lägger ner för att hjälpa de som vill att komma hem.

Cecilia Julin

Ambassadör

Senast uppdaterad 31 mar 2020, 17.11