Information till svenskar i Sydafrika

24 apr 2020

President Ramaphosa meddelade den 23 april att Sydafrika den 1 maj kommer att gå ner på risknivå 4 i hanteringen av Covid-19. Detta innebär att utegångsförbudet i princip förlängs tills vidare med vissa lättnader. Alla uppmanas att hålla sig informerade om vilka regler som gäller.

Det står också klart att reguljärt internationellt flyg fortsatt kommer att vara stoppat. Enligt vad ambassaden förstår kommer detta att tillåtas först när regeringen beslutar att Sydafrika går ner till risknivå 1. Även då kommer dock vissa restriktioner att gälla.

 

Söndagen den 26 april går det sista repatrieringsflyget till Europa. Därmed har samtliga svenskar som registrerat sig för repatriering kunnat lämna Sydafrika. Några ytterligare repatrieringsflyg finns inte planerade för närvarande.

 

De svenskar som befinner sig i Sydafrika kan dock skicka in nedanstående kompletta uppgifter till information.pretoria@gov.se , så tar vi kontakt om några flygmöjligheter skulle öppna sig i framtiden.

Ambassaden vill dock understryka att några ytterligare repatrieringsflighter inte finns i planeringen nu.

 

 

1.                         Bekräfta ditt medborgarskap

2.                         Passkopia i mail (scannad eller ett bra foto med en smartphone, max 2 MB)

3.                         Bekräfta vilken stad du för närvarande befinner dig i:

4.                         Bekräfta hur ni planerar att ta er till flygplatsen för det fall ett repatrieringsflyg blir aktuellt (taxi, Uber, om du åker hyrbil eller privat bil även registreringsnummer, namn på chaufför, bilmärke och färg på bilen)

5.                         Fullständigt för och efternamn (enligt passet):

6.                         Personnummer:

7.                         Passnummer:

8.                         Sista giltighetsdag för passet:

9.                         Kön:

10.                       Avresa från: Kapstaden eller Johannesburg – vänligen välj en ort:

11.                       Nuvarande adress i Sydafrika:

12.                       E-mailadress:

13.                       Telefonnummer och/eller mobilnummer (OBS! inkl. landsnummer och riktnr)

14.                       Eventuellt speciellt ömmande skäl (ex. om du tillhör en riskgrupp, underliggande sjukdomar, gravida och barnfamiljer etc).

Senast uppdaterad 24 apr 2020, 13.48