Information om inresa till Sydafrika

10 nov 2020

UD har den 9 november 2020 beslutat om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder, förutom de länder för vilka avrådan tidigare har hävts.

et innebär att det tills vidare finns en avrådan från icke nödvändiga resor till Sydafrika som i dagsläget gäller tom den 31 januari 2021. Läs mer om beslutet här: https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/a--andringar-av-avradan-fran-icke-nodvandiga-resor-till-alla-lander/

När UD avråder från resor ska det ses som en signal om ett allvarligt säkerhetsläge och att man noga bör tänka över sitt beslut att resa. Normalt gäller inte en reseförsäkring om Utrikesdepartementet avråder från resor och det kan krävas tilläggsförsäkringar för att ha ett skydd om man beslutar sig för att resa trots UD:s avrådan. Här kan du läsa mer om vad en avrådan innebär: https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/vad-innebar-avradan/

Pandemin är inte över. Många länder har fortfarande stängda gränser eller omfattande begränsningar av in- och utresemöjligheter, karantänsbestämmelser och utegångsförbud. Osäkerheten är stor, och det är inte möjligt att förutspå när det kommer att vara möjligt att resa tryggt och fritt i hela världen med hänsyn till coronapandemin och dess konsekvenser. Oavsett vart man reser vilar ett stort ansvar på den enskilde resenären

För den som väljer att resa är det viktigt att påpeka att varken UD eller svenska utlandsmyndigheter kommer att kunna bistå med transport till Sverige för den som eventuellt har svårt att ta sig hem som en konsekvens av rådande situation.

Sedan drygt en månad tillbaka ligger Sydafrika på risknivå 1 och from 1 oktober 2020 öppnade Sydafrika landets tre största internationella flygplatser för internationell flygtrafik. Däremot bedöms i dagsläget ett större antal  länder som högriskländer vilket innebär att turister från dessa länder fortsatt inte är tillåtna. Sydafrikanska myndigheter gör kontinuerligt en översyn av listan för att bedöma vilka länder som hamnar på den s.k. högrisklistan. För att få tillstånd att resa in i Sydafrika ställs för närvarande ett antal krav såsom bl.a. negativt covid-test som inte får vara äldre än 72 timmar vid inresetillfället. Statlig karantän på egen bekostnad blir aktuellt om kraven ej uppfylls eller om man visar symptom vid inresa.

Observera att den svenska ambassaden inte svarar för bestämmelser som gäller inresa i Sydafrika. För information om inreserestriktioner måste kontakt tas med Sydafrikas ambassad i Stockholm (http://www.dirco.gov.za/sweden/) eller på andra orter. Vänligen observera att situationen kan ändras mycket snabbt och att lokala myndigheter kan fatta beslut som inte helt överensstämmer med vad centrala myndigheter och officiellt publicerad information gör gällande.

 

Senast uppdaterad 10 nov 2020, 16.44