Information om inresa till Sydafrika

15 okt 2020

Utrikesdepartementet i Stockholm har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 15 november 2020. Detta beslut gäller alltjämt.

Det innebär att det tills vidare finns en avrådan från icke nödvändiga resor till Sydafrika som i dagsläget gäller tom den 15 november 2020. Läs mer om beslutet här: https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/a--andringar-av-avradan-fran-icke-nodvandiga-resor-till-alla-lander/

När UD avråder från resor ska det ses som en signal om ett allvarligt säkerhetsläge och att man noga bör tänka över sitt beslut att resa. Normalt gäller inte en reseförsäkring om Utrikesdepartementet avråder från resor och det kan krävas tilläggsförsäkringar för att ha ett skydd om man beslutar sig för att resa trots UDs avrådan. Här kan du läsa mer om vad en avrådan innebär: https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/vad-innebar-avradan/

Sedan några veckor tillbaka ligger Sydafrika på risknivå 1 och from 1 oktober 2020 öppnade Sydafrika landets tre största internationella flygplatser för internationell flygtrafik. Däremot bedöms i dagsläget 60 länder, däribland Danmark, Holland, Storbritannien och Frankrike som högriskländer vilket innebär att turister från dessa länder fortsatt inte är tillåtna. Enligt uppgift ska sydafrikanska myndigheter göra en översyn av listan var fjortonde dag för att bedöma vilka länder som hamnar på den s.k. högrisklistan. För att få tillstånd att resa in i Sydafrika ställs för närvarande ett antal krav såsom bl.a. negativt covid-test som inte får vara äldre än 72 timmar vid inresetillfället.

Observera att den svenska ambassaden inte svarar för bestämmelser som gäller inresa i Sydafrika. För information om inreserestriktioner måste kontakt tas med Sydafrikas ambassad i Stockholm (http://www.dirco.gov.za/sweden/) eller på andra orter. Vänligen observera att situationen kan ändras mycket snabbt och att lokala myndigheter kan fatta beslut som inte helt överensstämmer med vad centrala myndigheter och officiellt publicerad information gör gällande.

Senast uppdaterad 15 okt 2020, 10.09