Arbete och studier

Reglerna för att studera i Storbritannien ändrades den 1 januari 2021. Du som planerar att arbeta eller studera i Storbritannien och inte var bosatt i landet före år 2021 behöver söka visum innan du påbörjar ditt arbete eller dina studier.

Du som flyttat till Storbritannien före 2021

Du som flyttade till Storbritannien senast 31 december 2020, och har beviljats uppehållstillstånd enligt EU Settlement Scheme har genom detta kvar dina EU-medborgerliga rättigheter (dvs. rätten att studera, arbeta, tillgång till fri sjukvård via NHS m.m.).

Utbyte/kortare studier

För utbyten eller studier kortare än 6 månader behövs i regel inte studentvisum. Mer information från den brittiska regeringen finns här.

Du kan också använda denna länk för att kontrollera om du behöver söka visum eller inte.

Visumkrav om du flyttar hit från 2021

Arbete

Från 1 januari 2021 behöver du som ska flytta till Storbritannien för att arbeta söka om arbetstillstånd innan flytt. Läs mer här.

Arbetstagare behöver skaffa ett så kallat National Insurance Number (NI number), här finns mer information

Hjälp med att hitta arbete.

Studentvisum

Du som planerar att studera i Storbritannien från 2021 och inte var bosatt i landet före år 2021 behöver söka studentvisa innan du påbörjar dina studier. Du hittar mer information och ansökan via denna länk till Home Office webbsida.

Då reglerna för studier i Storbritannien ändras har brittiska myndigheter tagit fram en guide med mer information.

  • Du kan ansöka om visa tidigast 6 månader innan dina planerade studier börjar
  • Det finns en kostnad för ansökan
  • Du måste även betala Immigration Healthcare Surcharge som del av din ansökan, detta ger dig rättighet till sjukvård via NHS under din studietid. https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/how-much-pay
  • Du rekommenderas inte boka din resa/boende innan dess att din ansökan är godkänd. Ansökningstiden kan variera
  • Du måste resa till Storbritannien med det resedokument (pass/id-kort) du gjorde din ansökan med

Studieavgifter

Den brittiska regeringen har meddelat att universitetsavgifterna för EU-medborgare inte ändras för de som påbörjat sin utbildning i England läsåret 20/21. Läs mer här. Samma sak gäller för studier som påbörjats i Skottland läsåret 20/21. Läs mer här.

Du som flyttade till Storbritannien senast 31 december 2020 och har beviljats pre-settled eller settled status ska ha rätt till home fees. Läs mer om studieavgifter på Universities UK.

Au Pair
Inom den nya migrationslagen finns det idag inget särskilt undantag för au-pairer. Du som planerar att flytta till Storbritannien behöver ta reda på vad som gäller genom att kontakta brittiska myndigheter

Yrkeskvalifikationer

Tidigare har yrkeskvalifikation inom EU inklusive Storbritannien varit gemensamt accepterade. Från 1 januari 2021 gäller, som en allmän regel, att yrkeskvalifikationer som erhållits i Storbritannien behöver bli erkända i respektive EU-land baserat på landets existerande system för erkännande av yrkeskvalifikationer från tredjeland. 

Läs mer om yrkeskvalifikationer på gov.uk  och UHR (Universitet- och högskolerådet)

Länkar

Utförlig information om att studera i Storbritannien på:
British Councils webbplats
Universities and Colleges Admissions Services (UCAS) webbplats
UK Council For International Student Affairs (UKCISA) webbplats

Stipendiehandboken och Stipendieguiden erbjuder information om stipendier från Sverige.

Tänk på att kontrollera med CSN om du kan ta med dig studielån från Sverige.

Senast uppdaterad 19 okt 2021, 10.41