Kulturavdelningen

Ambassadens kulturavdelning främjar spridning av svensk kultur i Storbritannien.

Kulturavdelning främjar spridning av svensk kultur inom litteratur, konst, dans, musik, film och teater samt verkar för att etablera kulturella förbindelser och samarbeten mellan de båda länderna. 

Kulturråd är Pia Lundberg. Pia bloggar på Kulturrådsbloggen och du kan även följa henne på Instagram

Anglo Swedish Literary Foundation stöder bland annat översättning av svensk litteratur. Följ länken för att läsa mer om ASL:s arbete samt om George Bernard Shaws översättningspris.

The Swedish-English Literary Translator's Association (SELTA)

Confederation of Scandiavian Societies

Senast uppdaterad 16 apr 2020, 09.33