Honorärkonsulat

Konsulaten kan lämna ut pass och körkort samt underteckna levnadsintyg för pensionärer (för bl.a. Pensionsmyndigheten). I Storbritannien kan honorärkonsulaten i Edinburgh och Glasgow utfärda provisoriska pass. Ärenden som gäller nödställda, frihetsberövade eller avlidna kan ett konsulat hjälpa till med, efter instruktion och i samråd med den ansvariga svenska ambassaden. En växande uppgift är att lyfta fram Sverigebilden, genom att delta i kultursamarbeten och exponering av svenskt näringsliv i samverkan med ambassaden.

Honorärkonsulaten inrättades en gång i tiden för att bistå sjöfarten och svenska resenärer. Flera honorärkonsulat är därför belägna i hamnstäder men honorärkonsulat kan även finnas på orter med omfattande svenskkoloni, stor svensk turism eller på ort av vikt för svenskt näringsliv. Honorärkonsuln kan vara svensk eller utländsk medborgare och har accepterat uppdraget som ett hedersuppdrag. Uppdraget som honorärkonsul är oavlönat.

Honorärkonsulerna är viktiga och uppskattade länkar i ambassadens nätverk. I Storbritannien finns i dag tretton honorärkonsulat.

 

Senast uppdaterad 29 mar 2021, 10.27