Försvarsavdelningen

Försvarsavdelningen vid ambassaden är en del av den svenska försvarsmakten. Huvuduppgiften är att stödja det militära samarbetet mellan Sverige och Storbritannien inom olika områden.

Försvarsavdelningen medverkar i planering och genomförande av militära högnivåbesök från Sverige till Storbritannien. Avdelningen handlägger diplomatiska tillståndsärenden vid besök av svensk militär personal på brittiska förband och militärskolor, samt överflygnings- och landningstillstånd för svenska statsluftfartyg.

Ambassadens försvarsavdelning leds av försvarsattachén. Försvarsattachéns uppgifter är att:

  • Ansvara för samverkan mellan den svenska försvarsmakten och Storbritanniens försvarsmakt
  • Rapportera om brittisk försvars- och säkerhetspolitik
  • Stödja svensk försvarsindustri
  • Vara rådgivare till ambassadören i militärrelaterade frågor

Mer information:

Försvarsdepartementet
Försvarsmakten
Försvarshögskolan
Försvarets Materielverk
Plikt- och prövningsverket
Totalförsvarets Forskningsanstalt
Inspektionen för Strategiska Produkter
Säkerhets och Försvarsföretagen

Senast uppdaterad 14 okt 2021, 15.20