Ambassadens personal

Stefan Gullgren  
Ambassadör
@SweAmbUK

Anna Carlring
Ambassadörens handsekreterare

Sektionen för politiska och ekonomiska frågor

Åsa Theander
Ministerråd, stf. myndighetschef

Mikael Elmehed
Förste ambassadsekreterare Utrikes- och säkerhetspolitik

Frida Wallin
Förste ambassadsekreterare Politik och EU-frågor

Vakant
Press- och kommunikation

Christina M. Johannesson
Sverige- och kulturfrämjare

Therese Whitcomb-Eriksson
Sverige- och handelsfrämjare

Clara Korsgren
Ekonomisk och handelspolitisk handläggare

Nathalie Bredberg
IMO handläggare

Kultur

Vakant
Kulturråd

Jonas Georgsson
Kulturhandläggare 

Innovation och forskning

Marika Amartey
Innovations- och forskningsråd

Sektionen för administration, konsulära frågor och migration

Anette Jörgensen
Ambassadråd, Kanslichef

Marleen Windahl 
Förste ambassadsekreterare

Louise Ritondo 
Tredje ambassadsekreterare

Frida Savsjö
Kassör

AnnaLisa Kelly
Konsulär handläggare

Mark Dareblom-Griffith
Konsulär handläggare

Juliette Bäckström
Konsulär handläggare

Sherie Fontaine
Konsulär handläggare

Ludwig Jönson
Konsulär handläggare

Karin Lindström
Administrativ handläggare

Edward Wanniarachchi 
Chaufför

David Taylor 
Chaufför, vaktmästare

Försvarsavdelningen

Överste Per Appelkvist
Försvarsattaché

Överstelöjtnant Carl-Erik Lyzell ​
Biträdande Försvarsattaché

Anna Garmefelt
Handläggare

Senast uppdaterad 30 maj 2023, 14.55