Ambassadens personal

Stefan Gullgren  
Ambassadör

Anna Carlring
Ambassadörens handsekreterare

Sektionen för politiska och ekonomiska frågor

Åsa Theander
Ministerråd, stf. myndighetschef

Mikael Elmehed
Förste ambassadsekreterare Utrikes- och säkerhetspolitik

Frida Wallin
Förste ambassadsekreterare Politik och EU-frågor

Vakant
Press- och kommunikation

Therese Whitcomb-Eriksson
Sverige- och handelsfrämjare

Clara Korsgren
Ekonomisk och Handelspolitisk handläggare

Evelina Länn
Besöks- och Främjar handläggare

Kultur

Vakant
Kulturråd

Innovations- och Forskningskontoret

Marika Amartey
Innovations- och forskningsråd

Christina M. Johannesson
Innovations- och forskningshandläggare

Sektionen för administration, konsulära frågor och migration

Anette Jörgensen
Ambassadråd, Kanslichef

Marleen Windahl 
Förste ambassadsekreterare

Louise Ritondo 
Tredje ambassadsekreterare

Frida Savsjö
Kassör

Anna Jansson
Administrativ handläggare

AnnaLisa Kelly
Konsulär handläggare

Mark Dareblom-Griffith
Konsulär handläggare

Ludwig Jönson
Konsulär handläggare

Marta Beleckyte
Konsulär handläggare

Enfal Al-Hassani
Konsulär handläggare

Karin Lindström
Administrativ handläggare

Nadja Lundin
Receptionist

Edward Wanniarachchi 
Chaufför

David Taylor 
Chaufför, vaktmästare

Försvarsavdelningen

Överste Per Appelkvist
Försvarsattaché

Överstelöjtnant Carl-Erik Lyzell ​
Biträdande Försvarsattaché

Anna Garmefelt
Handläggare

Senast uppdaterad 30 maj 2023, 14.55