Ambassadens personal

Följande personer arbetar på den svenska ambassaden i London.

 

Torbjörn Sohlström 
Ambassadör 
@Sohlstromt

Anna Granström Livesey 
Ambassadörens sekreterare

Sektionen för politiska och ekonomiska frågor

Magnus Stuxberg 
Ministerråd, stf. myndighetschef Politik och EU-frågor 

Anna Brodin
Förste ambassadsekreterare Politik och EU-frågor

Åsa Theander
Ambassadråd Utrikes- och säkerhetspolitik

Marika Amartey
Handelsfrämjare

Susanna Silversol
Ekonomiska frågor och handelspolitik  

Lisa Långberg 
Kommunikation/Politik 

(Vakant)
Press- och kommunikationsansvarig

Kultur och information

Pia Lundberg
Kulturråd
@Pia_Lundberg

Ann Nilsen (tjänstledig)
Kulturhandläggare

Sofia Lundström (vik.)
Kulturhandläggare 

Sektionen för administration, konsulära frågor och migration

Annica White
Ambassadråd Generalkonsul Kanslichef

Marleen Windahl 
Förste ambassadsekreterare

Kerstin Killian 
Tredje ambassadsekreterare

Malin Olson
Ekonomihandläggare

AnnaLisa Kelly
Konsulär handläggare

Mark Dareblom-Griffith
Konsulär handläggare

Elin Biedermann 
Konsulär handläggare 

Mariatou Jack
Konsulär handläggare

Anna Carling 
Administrativ handläggare 

Emma Ekvall
Konsulär handläggare

Sherie Fontaine
Konsulär handläggare

Karin Lindström
Konsulär handläggare

Frida Savsjö
Administration

Vanja Persson
Receptionist

Edward Wanniarachchi 
Chaufför

David Taylor 
Chaufför, vaktmästare

Försvarsavdelningen

Överste Per Jenvald 
Försvarsattaché

Överstelöjtnant Peter Viklund 
Biträdande Försvarsattaché

Anna Garmefelt
Handläggare

 

Senast uppdaterad 26 okt 2020, 13.25