Uppehållstillstånd (settled/pre-settled status)

Inom ramen för utträdesförhandlingarna mellan Storbritannien och EU har en överenskommelse nåtts om medborgares rättigheter, som innebär att en ny status – så kallad settled status – skapats för EU-medborgare som bosatte sig i Storbritannien senast den 31 december 2020. Du ansvarar själv för att ansöka om det nya uppehållstillståndet innan den 30 juni 2021.

Informationen på denna sida vänder sig till dig som bosatte sig i Storbritannien före den 1 januari 2021

Mer information ansökan här!  

Hjälp och assistans med din ansökan

Pre-settled eller settled status?

Vilket slags uppehållstillstånd du får när du söker till EU Settlement Scheme beror på hur länge du har bott i Storbritannien.

  • Du som bott stadigvarande i Storbritannien i mer än 5 år har möjlighet att få permanent uppehållstillstånd, sk settled status.
  • Du som bott här kortare tid än 5 år och flyttar hit innan 31 december 2020 har möjlighet att få temporärt uppehållstillstånd, sk pre-settled status.  

Pre-settled status gäller i 5 år och du har under denna period möjlighet att ansöka igen, när du kommit upp i dina totalt 5 år, för att få settled status. Du har möjlighet att lämna Storbritannien upp till 2 år utan att förlora ditt temporära uppehållstillstånd men OBS! tänk på att du för att få permanent uppehållstillstånd, settled status, inte får lämna landet mer än 6 månader under varje 12 månaders period. Läs mer här om reglerna för att få permanent uppehållstillstånd, settled status.

Settled status gäller för all framtid såvida du inte lämnar Storbritannien mer än 5 år i sträck. Settled status ger dig möjlighet att söka brittiskt medborgarskap.

Hur uppdaterar jag min settled status till mitt nya pass/id-kort?

Om du byter pass/id-kort till vilket din uppehållsrätt (pre-settled/settled status) är kopplad behöver du meddela Home Office. Samma sak gäller om du byter telefonnummer, e-post-adress eller namn. 

Se information via denna länk.  

Måste jag ansöka om settled status även för mina barn?

Ja, om de inte har brittiskt medborgarskap så behöver du ansöka om settled status även för dina barn. 

Läs mer på brittiska regeringens webbsida om hur du ansöker.

Du behöver bevis på att barnet är ditt, detta genom att via Skatteverket beställa “extract of the population register - 120 with all relations (in English)”, se länk. Dokumentet behöver beställas stämplat och signerat. 

Senast uppdaterad 16 jun 2021, 10.17