Student

Du som flyttat till Storbritannien före 2021

Du som flyttade till Storbritannien senast 31 december 2020 har rätt att söka uppehållstillstånd enligt EU Settlement Scheme och därigenom behålla dina EU-medborgerliga rättigheter, dvs rätten att studera, arbeta, fri sjukvård via NHS mm.

Ansökan är kostnadsfri och görs online. Deadline för ansökan är 30 juni 2021 men det finns ingen anledning att vänta, sök idag. Läs mer och ansök.

Studentvisa krävs om du flyttar hit från 2021

Reglerna för att studera i Storbritannien ändrades 1 januari 2021. Du som planerar att studera i Storbritannien från 2021 och inte var bosatt i landet före år 2021 behöver söka studentvisa innan du påbörjar dina studier.

Du hittar mer information och ansökan via denna länk till Home Office webbsida.

Då reglerna för studier i Storbritannien ändras har brittiska myndigheter tagit fram en guide med mer information.

  • Du kan ansöka om visa tidigast 6 månader innan dina planerade studier börjar.
  • Det finns en kostnad för ansökan.
  • Du måste även betala Immigration Healthcare Surcharge som del av din ansökan, detta ger dig rättighet till sjukvård via NHS under din studietid. https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/how-much-pay
  • Du rekommenderas inte boka din resa/boende innan dess att din ansökan är godkänd. Ansökningstiden kan variera.
  • Du måste resa till Storbritannien med det resedokument (pass/id-kort) du gjorde din ansökan med.

Utbyte/kortare studier

För utbyten eller studier kortare än 6 månader ska studentvisa inte behövas från 2021. 
Läs mer på brittiska myndigheters webbsida.

Du kan också använda denna länk för att kontrollera om du behöver söka visa eller inte.

Studieavgifter

Den brittiska regeringen har meddelat att universitetsavgifterna för EU-medborgare inte ändras för de som påbörjar sin utbildning i England läsåret 20/21. Läs mer här. Samma sak gäller för studier som påbörjas i Skottland läsåret 20/21. Läs mer här.

Du som flyttade till Storbritannien senast 31 december 2020, har ansökt om och fått pre-settled eller settled status ska ha rätt till home fees. Läs mer om studieavgifter på Universities UK.

Yrkeskvalifikationer

Tidigare har yrkeskvalifikation inom EU inklusive Storbritannien varit gemensamt accepterade. Från 1 januari 2021 gäller, som en allmän regel, att yrkeskvalifikationer som erhållits i Storbritannien behöver bli erkända i respektive EU-land baserat på landets existerande system för erkännande av yrkeskvalifikationer från tredjeland. 

Läs mer om yrkeskvalifikationer på gov.uk  och UHR (Universitet- och högskolerådet)

Länkar

Universities UK har bra information och FAQ 

Senast uppdaterad 08 jan 2021, 11.00