Meny

Pension, hälsa, bidrag

Pension

De pensioner och förmåner som beräknas på inkomster du tjänat under ditt liv,  så kallade inkomstgrundande förmåner, kommer även fortsatt att betalas ut oavsett vilket land du bor i. Det innebär att inkomstpension, premiepension och inkomstgrundande efterlevandepensionen kommer att betalas ut som vanligt trots att Storbritannien har lämnat EU.

Din garantipension kan komma att påverkas. Det finns dock förslag på lagstiftning som innebär att garantipensionen ska fortsätta att betalas ut under en kortare övergångsperiod till pensionärer bosatta i Storbritannien. 

Har man tjänat in pensionsrättigheter i UK före utträdet kommer man kunna tillgodoräkna sig dem. Pensionsrättigheter som intjänas efter brexit kommer däremot inte att kunna sammanslås, eller räknas in, i de man har i Sverige.

Du kan läsa mer på regeringens webbsida samt på Pensionsmyndighetens webbsida

Sjukvård

Om du är bosatt i Storbritannien ska du registrera dig hos en allmänpraktiserande läkare, en så kallad General Practitioner (GP). Här kan du hitta en GP. Efter registreringen tilldelas den bosatte ett National Health Number. Här finns mer information om sjukvårdssystemet National Health Service (NHS).

EHIC/EU-kort för akut sjukvård

EHIC-kortet (EU-korten) gäller fortsatt under övergångsperioden, till den 31 december 2020. 

Det brittiska EHIC-kortet upphör att gälla den 1 januari 2021 såvida inget nytt avtal är överenskommet. För information om akut sjukvård i Sverige se länk. Tänk på att du alltid bör ha en reseförsäkring i det fall du behöver sjukvård som inte bedöms som akut.

Det svenska EU-kortet upphör att gälla i Storbritannien den 1 januari 2021 såvida inget nytt avtal är överenskommet. För mer information om akut sjukvård i Storbritannien se länk.

 

Senast uppdaterad 13 okt 2020, 12.55