Medborgarskap

Kan jag som svensk ha dubbelt medborgarskap/två pass?

Ja, det är möjligt sedan 1 juli 2001.

Kommer Storbritannien även efter EU-utträdet att tillåta dubbelt medborgarskap/två pass?

Den brittiska regeringen har inte uppgett att de kommer begränsa den möjligheten.

Hur blir jag brittisk medborgare?

Här finns information om vilka kriterier som måste uppfyllas och hur ansökningsprocessen går till.

Vilka bestämmelser som kommer att gälla efter att Storbritannien har lämnat EU är ännu inte känt. Det kan heller inte uteslutas att den brittiska tillämpningen av gällande regler inte förändras under perioden fram till det brittiska utträdet.

Är mitt barn som är fött i Storbritannien brittisk medborgare?

Se brittiska regeringens webbsida för information gällande brittiska medborgarskap. 

Senast uppdaterad 17 sep 2020, 12.33