Bosatt i Storbritannien

Inom ramen för utträdesförhandlingarna mellan Storbritannien och EU har en överenskommelse nåtts om medborgares rättigheter. Till följd av detta har den brittiska regeringen infört en ny uppehållsstatus – så kallad settled status – för EU-medborgare som bosatte sig i Storbritannien före 1 januari 2021. Du ansvarar själv för att ansöka om det nya uppehållstillståndet.

Behöver jag som svensk göra något för att bo kvar i Storbritannien?

Ja, du måste ansöka om det nya uppehållstillståndet för EU-medborgare, så kallat settled /pre-settled status. Ansökan är kostnadsfri. Ansök så snart som möjligt. 
Deadline för ansökan är 30 juni 2021 men det finns ingen anledning att vänta - sök redan nu.

Har man ett permanent uppehållstillstånd, PR (permanent residency), måste man byta detta till ett settled status då PR inte kommer att vara giltigt efter 31 december 2020.

Har man indefinite leave to remain, ILR, är det inte nödvändigt att byta till ett settled status, men settled status ger utökade rättigheter i enlighet med överenskommelsen med EU. Har man ILR är det viktigt att kunna påvisa det, exempelvis genom att ha kvar passet som originalstämpeln finns i. 

Information från brittiska regeringen om EU-medborgares status i Storbritannien och vad som är viktigt att veta finns här.

Vad händer om man inte ansöker om settled status?

Om man inte ansöker kan det innebära att man inte får stanna kvar i landet efter 30 juni 2021. Med settled status har du kvar din rätt att vistas i landet, arbeta, studera, använda NHS, ta ut statlig pension, hyra bostad mm. 

Mitt pass/id-kort har gått ut och jag hinner inte få nytt innan deadline 30 juni, hur gör jag?

Du kan kontakta Home Office för att be att få ansöka med en pappersansökan. Ring Home Office, 0300 123 7379, och förklara varför du inte har möjlighet att ansöka med giltig id-handling.  

Hur kan jag styrka att jag har var bosatt i Storbritannien före 31 december 2020?

Det finns många sätt att bevisa bosättning. Här kan du läsa om vilka dokument du kan använda vid ansökan.

Måste jag ansöka om settled status även om jag är gift med en brittisk medborgare?

Ja, settled status krävs för att uppehållstillståndet ska knytas till dig som egen person. Om du är gift med en brittisk medborgare kan du annars, precis som icke EU-medborgare, ansöka om uppehållstillstånd i egenskap av make/maka, d.v.s. anhörighetsinvandring.

Måste jag ansöka om settled status även för mina barn?

Ja, om de inte har brittiskt medborgarskap så behöver du ansöka om settled status även för dina barn. 

Läs mer på brittiska regeringens webbsida om hur du ansöker.

Du behöver bevis på att barnet är ditt, detta genom att via Skatteverket beställa “extract of the population register - 120 with all relations (in English)”, se länk. Dokumentet behöver beställas stämplat och signerat. 

Senast uppdaterad 22 apr 2021, 09.46