Meny

Allmänt om brexit

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020. Den s.k. övergångsperioden inleddes den 1 februari 2020 och pågår till den 31 december 2020. Under övergångsperioden gäller i stort sett samma regler som före utträdet. Förhandlingar mellan Storbritannien och EU om den framtida relationen pågår. Först när dessa förhandlingar är avslutade vet vi vilka regler som kommer att gälla på olika områden.

 

Storbritanniens framtida relation med EU

Övergångsperioden är tänkt att ge tid för anpassning till det som så småningom blir den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

Förhandlingar mellan Storbritannien och EU om den framtida relationen pågår. Först när dessa förhandlingar är avslutade vet vi vilka regler som kommer att gälla på olika områden.

Läs mer om de pågående förhandlingarna på regeringens webbsida.

Beträffande rätten att bosätta sig och arbeta i Storbritannien har den brittiska regeringen redan annonserat att ett nytt poängbaserat migrationssystem kommer att införas från 2021.

Länk till information om britternas förslag till ny migrationslagstiftning, ej ännu fastställd.

Vad gäller under övergångsperioden, fram till 31 december 2020? 

Under övergångsperioden, 1 februari - 31 december 2020, gäller samma regelverk för privatpersoner och företag som före utträdet. Det innebär bland annat att:

  • du som svensk medborgare kan resa till Storbritannien som tidigare utan visum
  • svenskt pass och nationellt ID-kort är giltigt för resor
  • du som svensk medborgare kan flytta till Storbritannien utan visum. OBS! Planerar du att stanna efter 31 december 2020 måste du söka uppehållstillstånd, så kallat settled status
  • det Europeiska sjukförsäkringskortet (EHIC) fortsätter att gälla.

Vad gäller efter övergångsperiodens slut, från 1 januari 2021?

Först efter att pågående förhandlingar avslutats vet vi vad som kommer att gälla. Beroende på vad EU och Storbritannien kommer överens om, eller inte kommer överens om, kan mycket komma att ändras. Håll dig uppdaterad via nyheter och ambassadens webbsida. 

EU:s fria rörlighet upphör den 1 januari 2021 och den brittiska regeringen planerar att införa nytt poängbaserat migrationssystem från 2021. Länk till information.

 

Senast uppdaterad 18 sep 2020, 10.36