Meny

Brexit - Storbritannien och EU

Enligt den tidplan som gäller för utträdet kommer Storbritannien att lämna EU den 29 mars 2019. Storbritanniens utträde ur EU kommer att innebära förändringar för svenska medborgare och företag i landet. Här finner du information som är viktig för dig som svensk i Storbritannien.

Hur kan du som svensk hålla dig informerad om brexit?

Ambassaden informerar löpande om Storbritanniens EU-utträde, bland annat på den här webbplatsen.

Här publicerar vi också svar på vanliga frågor som ställs till ambassaden. Se nedan.
Följ gärna även ambassaden på sociala medier: Facebook, Twitter

Ambassaden organiserar regelbundet informationsträffar för svenska företag och privatpersoner. Nedan följer ett aktuellt kalendarium för dessa träffar:

  • 29 januari kl 8.00-10.00 - informationsmöte för svenska företag i Storbritannien. Mer info och anmälan via länk.
  • 31 januari kl 18.00-20.00 – Informationsmöte tillsammans med Home Office, DExEU och övriga nordiska ambassader i Edinburgh, Skottland. Mer info och anmälan via länken. 
  • 11 februari kl 18.00-19.00 - Informationsmöte för svenskar i Storbritannien. I Svenska kyrkans lokaler, 6 Harcourt St, London W1H 4AG. Anmälan behövs ej. 

Kontakta gärna ambassaden om du har frågor. Via e-post eller telefon +44 20 7917 6400. Telefontid: Måndag 9.30-12, 14-16, Tisdag 9.30-12, Onsdag 9.30-12, 14-16, Torsdag 9.30-12, Fredag 9.30-12.

Extra telefontid för brexit-frågor - fredagar kl 13.30-15.00. Telefon +44 20 7917 6470. 

För dig som är bosatt i Storbritannien eller har för avsikt att flytta hit

I Europeiska kommissionens film om Settlement Scheme (det nya permanenta uppehållstillståndet för EU-medborgare) finns bra och viktig information för dig som är bosatt i Storbritannien eller har för avsikt att flytta hit.

Brittiska regeringen planerar att öppna ansökan om settled/pre-settled status den 30 mars 2019. Från den 21 januari 2019 är ansökan öppen i testfas för; 

  • EU-medborgare bosatt i Storbritannien  (som inte är brittisk medborgare) med giltigt EU-pass
  • Icke EU-medborgare som är familjemedlem till EU-medborgare och har ett uppehållstillståndskort med datachip (biometric residence card)

Länk till brittiska regeringens sida för Settlement scheme. 

Vad har hänt hittills i förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU?

Den 23 juni 2016 hölls en folkomröstning om Storbritanniens medlemskap i EU. Majoriteten röstade för ett utträde.

Den 29 mars 2017 anmälde Storbritanniens premiärminister Theresa May formellt att landet vill träda ur EU genom att hon skickade ett brev till Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Därmed startade den så kallade artikel 50-processen.

Den 19 juni 2017 startade förhandlingen mellan EU och Storbritannien om landets utträde ur EU.

Förhandlingarna ska vara avslutade inom två år från det att Storbritannien notifierade EU, vilket innebär att Storbritannien lämnar EU den 29 mars 2019, om inte parterna kommer överens om att förlänga förhandlingsperioden.

Sedan förhandlingarna startade har Storbritannien och EU kommit överens om följande:

  • Rättigheter som idag gäller för EU-medborgare som bor i Storbritannien och för brittiska medborgare som bor i EU:s medlemsländer kommer att gälla även efter att Storbritannien lämnat EU. Rättigheterna gäller EU-medborgare som bosätter sig i Storbritannien innan landet lämnar EU.
  • Storbritannien kommer att fullfölja de finansiella åtaganden landet åtagit sig som EU-medlem.
  • Åtgärder ska vidtas för att undvika upprättande av en hård landgräns mellan Irland och Nordirland.
  • För de EU-medborgare som redan bor i Storbritannien och de som väljer att flytta hit kommer EU:s lagar och regler fortsätta att gälla i Storbritannien till och med december 2020. Först efter denna övergångsperiod avses det nya avtal som ska reglera relationen mellan Storbritannien och EU träda i kraft.
  • Den brittiska regeringen och EU har överenskommit ett utkast till juridiskt bindande utträdesavtal som bland annat innehåller ovanstående delar samt en politisk förklaring om den långsiktiga förbindelsen mellan Storbritannien och EU. Du hittar utkastet här. Avsikten är att den politiska förklaringen ska vara utgångspunkten för fortsatta förhandlingar om den framtida förbindelsen mellan Storbritannien och EU. Dessa kan inledas först när Storbritannien har lämnat EU, enligt planen den 29 mars 2019.

Utkastet till avtal och den politiska förklaringen har godkänts av både Europeiska rådet och den brittiska regeringen.

Vad händer nu?

Enligt brittisk lagstiftning ska det brittiska parlamentet rösta om utträdesavtalet och den politiska förklaringen. En omröstning i det brittiska parlamentet ägde rum den 15 januari där regeringens förslag röstades ner med stor marginal. Premiärminister May redogjorde den 21 januari för vägen framåt och bekräftade att hon har för avsikt att fortsätta konsultationer om det tidigare förslaget för att åstadkomma en lösning som gör det möjligt att få tillräckligt stöd i parlamentet. Den 29 januari kommer en omröstning om den fortsatta vägen framåt att äga rum i parlamentet.

Finns det risk för ett avtalslöst utträde, en s.k. no deal?

Om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal blir utträdet oreglerat, en s.k. no deal. Det är en situation som såväl EU som den brittiska regeringen vill undvika eftersom det skulle innebära betydande osäkerhet och praktiska svårigheter för både privatpersoner och företag i både EU och Storbritannien. Relationen kommer då delvis att grundas på befintliga internationella regelverk för t.ex. handel mellan stater.

EU-kommissionen, enskilda medlemsstater och den brittiska regeringen har vidtagit åtgärder för att vara så väl förberedda som möjligt, om en sådan situation trots alla ansträngningar skulle uppstå.

Avseende EU-medborgares rättigheter har den brittiska regeringen försäkrat att i stort sett samma regler kommer att gälla som vid ett avtalsreglerat utträde, med undantag för att övergångsperioden inte kommer att gälla.

En EU-medborgare som har för avsikt att bosätta sig i Storbritannien ska, i detta fall, således ha gjort det senast den 29 mars 2019 för att samma förutsättningar som under EU-medlemskap ska gälla. Se länk till den brittiska regeringens information om detta.

Om det skulle bli nödvändigt avser Sveriges regering att göra det möjligt för de brittiska medborgare som befinner sig i Sverige med uppehållsrätt enligt EU-rätten att även vid ett avtalslöst utträde stanna kvar i Sverige på likartade villkor.

Vad tycker Sveriges regering?

Sverige har verkat och kommer fortsatt att verka för en så nära relation som möjligt mellan EU och Storbritannien efter landets utträde.

Den svenska regeringen har inom EU arbetat för att nå en överenskommelse som på bästa sätt ser till att svenskar som bor i Storbritannien även i framtiden ska ha möjlighet att bo, arbeta och studera i landet.

Sverige anser att ett avtalslöst utträde skulle vara mycket negativt för både EU och Storbritannien och stöder alla ansträngningar för att åstadkomma ett så bra avtal som möjligt för båda parter.

Frågor och svar

Frågor och svar

 

Länkar till mer information

Medborgerliga rättigheter

Allmän information om förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU

Ambassaden uppdaterar löpande webbplatsen när det finns mer information.

Senast uppdaterad 22 jan 2019, 10.35