Meny

Brexit - Storbritanniens utträde ur EU

Vad händer nu? 

Utträdeslagstiftningen har nu godkänts av parlamentet vilket innebär att Storbritannien kommer att lämna EU den 31 januari.

Enligt lagstiftningen kommer övergångsperioden att inledas den 1 februari 2020 och pågå till den 31 december 2020. Under övergångsperioden gäller i stort sett samma regler som före utträdet.

Under övergångsperioden ska ett avtal om den framtida relationen med EU förhandlas fram. Förutsatt att förhandlingen avslutas i tid kommer detta avtal att träda ikraft den 1 januari 2021.

Relationen mellan EU och Storbritannien kommer därefter att förändras på en rad områden, vilket i sin tur kommer att påverka såväl privatpersoner som företag.

Hur kan du som svensk hålla dig uppdaterad?

Följ oss via denna webbsida samt sociala medier: Facebook, Twitter

Ambassaden organiserar regelbundet informationsträffar för svenska företag och privatpersoner:

27 januari, London - Informationsmöte om brexit och EU Settlement Scheme för medborgare, anordnat av EU i UK i samarbete med EU:s ambassader i London. Representant från Sveriges ambassad på plats. Anmälan via länk.

28 januari, London - Brexitinformation till svenska företag i Storbritannien. Anmälan via länk senast 23 jan.

1 februari, London - Buns'n'Brexit på ScandiKitchen där volontärer och en Immigration Advisor hjälper dig komma igång med din settled status ansökan. Medtag pass och NI-nummer. Mer info via länk.

24 februari, London - Informationsmöte om brexit och EU Settlement Scheme för medborgare, anordnat av de nordiska ambassaderna i London. Anmälan via länk.

 

I vår FAQ hittar du svar på många av de vanligaste frågorna.

Kontakta gärna ambassaden om du har andra frågor. Via e-post till: ambassaden.london@gov.se eller telefon +44 20 7917 6400. En särskild telefonlinje för brexit-frågor är öppen fredagar 13.30-15, telefon +44 20 7917 6470.

För dig som är bosatt i / har för avsikt att bosätta dig i Storbritannien

Vid ett avtalat utträde kommer svenska medborgare att behålla de rättigheter de har i dag. Svenskar kan fortsätta att bo, arbeta, studera och pensionera sig i Storbritannien. Även de som nyligen kommit till Storbritannien omfattas, liksom de som bosätter sig i landet före utgången av 2020, då övergångsperioden ska upphöra. Alla svenskar (med undantag av de som har brittiskt medborgarskap eller Indefinite Leave to Remain) behöver ansöka om det nya permanenta uppehållstillståndet, sk settled status, senast 30 juni 2021. Se mer information nedan. Ansökan är kostnadsfri och det går att ansöka redan nu via www.gov.uk

 

Information om settled / pre-settled status

Ansök senast 30 juni 2021.

- Länk till Settlement scheme - ansök via denna länk
 
- Information om hur du som inte befinner dig i Storbritannien ansöker om settled status

- Information om hur du använder 'EU Exit: ID Document Check' appen

Vid ansökan för barn behöver du bevis på att barnet är ditt. Från Skatteverket kan du beställa “extract of the population register - 120 with all relations (in English)”, se länk. Dokumentet behöver beställas stämplat och signerat. 

Information angående resor till/från Storbritannien

Följ denna länk för aktuell reseinformation.

Vad betyder brexit för näringslivet?

EU-utträdet kommer att påverka svenska företag som bedriver handel med Storbritannien, är verksamma i Storbritannien eller på annat sätt berörs av det brittiska deltagandet i den inre marknaden.

Företag som berörs av utträdet rekommenderas att noga följa förhandlingsutvecklingen och förbereda sig för olika tänkbara utfall. 

Länkar till mer information

- Brittiska regeringens information till företag gällande brexit
- Sveriges regerings information om brexit, med länkar till relevanta svenska myndigheter
- Kommerskollegiums information om brexit
- Tullverkets information till företag om brexit
- Skatteverkets information om brexit
- Business Swedens information om brexit

Bakgrund till Storbritanniens utträde ur EU

I en folkomröstning om fortsatt EU-medlemskap 2016 röstade majoriteten (51,9%) av den brittiska befolkningen för att lämna EU. Förhandlingen om utträdet inleddes formellt i samband med att den brittiska regeringen lämnade in ansökan om utträde den 29 mars 2017.

Sedan förhandlingarna startade har Storbritannien och EU kommit överens om följande:

Rättigheter som idag gäller för EU-medborgare som bor i Storbritannien och för brittiska medborgare som bor i EU:s medlemsländer kommer att gälla även efter att Storbritannien lämnat EU. Rättigheterna gäller EU-medborgare som bosätter sig i Storbritannien innan landet lämnar EU.

Storbritannien kommer att fullfölja de finansiella åtaganden landet åtagit sig som EU-medlem.

Åtgärder ska vidtas för att undvika upprättande av en hård landgräns mellan Irland och Nordirland.

För de EU-medborgare som redan bor i Storbritannien och de som väljer att flytta hit kommer EU:s lagar och regler fortsätta att gälla i Storbritannien till och med december 2020. Först efter denna övergångsperiod avses det nya avtal som ska reglera relationen mellan Storbritannien och EU träda i kraft.

Den brittiska regeringen och EU har överenskommit ett utkast till juridiskt bindande utträdesavtal som bland annat innehåller ovanstående delar samt en politisk förklaring om den långsiktiga förbindelsen mellan Storbritannien och EU. Du hittar utkastet här.

Avsikten är att den politiska förklaringen ska vara utgångspunkten för fortsatta förhandlingar om den framtida förbindelsen mellan Storbritannien och EU som tar vid efter att Storbritannien har lämnat EU den 31 januari.

Utkastet till avtal och den politiska förklaringen har godkänts av både Europeiska rådet och den brittiska regeringen. 

 

Vad tycker Sveriges regering?

Sverige har verkat och kommer fortsatt att verka för en så nära relation som möjligt mellan EU och Storbritannien efter landets utträde.

Den svenska regeringen har inom EU arbetat för att nå en överenskommelse som på bästa sätt ser till att svenskar som bor i Storbritannien även i framtiden ska ha möjlighet att bo, arbeta och studera i landet.

Nedan finner du svar på vanliga frågor

Frågor och svar

 

Länkar till mer information

Medborgerliga rättigheter

Allmän information om förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU

Senast uppdaterad 23 jan 2020, 15.18