Meny

Brexit - Storbritanniens utträde ur EU

Bra att veta i samband med att Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020

Övergångsperiod 1 februari – 31 december 2020

Den 1 februari 2020 inleddes den s.k. övergångsperioden, som löper till den 31 december 2020. Under övergångsperioden gäller samma regelverk för privatpersoner och företag som före utträdet. Det innebär bland annat att:

  • du som svensk medborgare kan resa till Storbritannien som tidigare utan visum
  • svenskt pass och nationellt ID-kort är giltigt för resor
  • du som svensk medborgare kan flytta till Storbritannien utan visum. OBS! Planerar du att stanna efter 31 december 2020 måste du söka uppehållstillstånd, så kallat settled status
  • det Europeiska sjukförsäkringskortet (EHIC) fortsätter att gälla. (Tänk dock på att kortet endast gäller för akut sjukvård, en reseförsäkring rekommenderas alltid)

Är du svensk medborgare bosatt i Storbritannien/planerar du att flytta hit?

Svenskar kan under övergångsperioden fortsätta att bo, arbeta, studera och pensionera sig i Storbritannien. Alla svenskar (med undantag av de som har brittiskt medborgarskap eller Indefinite Leave to Remain) behöver ansöka om det nya permanenta uppehållstillståndet, settled status, senast 30 juni 2021. Ansökan är kostnadsfri, ansök via denna webbsida.  

Sök uppehållstillstånd via EU Settlement Scheme 

Pre-settled eller settled status via EU Settlement Scheme

Vilket slags uppehållstillstånd du får när du söker till EU Settlement Scheme beror på hur länge du har bott i Storbritannien.

  • Du som bott stadigvarande i Storbritannien i mer än 5 år har möjlighet att få permanent uppehållstillstånd, sk settled status.
  • Du som bott här kortare tid än 5 år och flyttar hit innan 31 december 2020 har möjlighet att få temporärt uppehållstillstånd, sk pre-settled status.  

Pre-settled status gäller i 5 år och du har under denna period möjlighet att ansöka igen, när du kommit upp i dina totalt 5 år, för att få settled status. Du har möjlighet att lämna Storbritannien upp till 2 år utan att förlora ditt temporära uppehållstillstånd men OBS! tänk på att du för att få permanent uppehållstillstånd, settled status, inte får lämna landet mer än 6 månader under varje 12 månaders period. Läs mer här om reglerna för att få permanent uppehållstillstånd, settled status.

Settled status gäller för all framtid såvida du inte lämnar Storbritannien mer än 5 år i sträck. Settled status ger dig möjlighet att söka brittiskt medborgarskap.

Storbritanniens framtida relation med EU

Övergångsperioden är tänkt att ge tid för anpassning till det som så småningom blir den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

Förhandlingar mellan Storbritannien och EU om den framtida relationen pågår. Först när dessa förhandlingar är avslutade vet vi vilka regler som kommer att gälla på olika områden.

Beträffande rätten att bosätta sig och arbeta i Storbritannien har den brittiska regeringen redan annonserat att ett nytt poängbaserat migrationssystem kommer att införas från 2021. Länk till information om britternas förslag till ny migrationslagstiftning, ej ännu fastställd.

FAQ - vanliga frågor och svar

I vår FAQ hittar du svar på många av de vanligaste frågorna. 

Kontakt med ambassaden

Följ oss via denna webbsida samt sociala medier: Facebook, Twitter

E-post till: ambassaden.london@gov.se

Länkar till mer information:

Senast uppdaterad 14 jun 2020, 23.20