Meny

Brexit - Storbritannien och EU

Den 19 juni 2017 startade förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om Storbritanniens utträde ur EU. Enligt den tidplan som gäller för utträdet kommer Storbritannien att lämna EU den 29 mars 2019. Storbritanniens utträde ur EU kan komma att innebära förändringar för svenska medborgare och företag i landet.

Frågor och svar

Vad innebär brexit för dig som svensk?

Ambassaden får många frågor om vad ett utträde kommer att betyda för svenska medborgare bosatta i Storbritannien. Storbritanniens utträde ur EU kan komma att innebära förändringar för svenska privatpersoner och företag i landet. Det är först efter att förhandlingarna har avslutats och ett avtal undertecknats som det kommer att stå helt klart vad utträdet betyder för EU-medborgare och företag. Ambassaden kan inte i dagsläget ge säkra besked om eventuella framtida förändringar. Den brittiska regeringen har ännu inte aviserat några förändringar för EU-medborgare bosatta i landet. Tills vidare gäller allmänt samma regler som före folkomröstningen 2016.

Ambassaden informerar löpande om Storbritanniens EU-utträde, bland annat på den här webbplatsen. Här publicerar vi också svar på vanliga frågor som ställs till ambassaden. Har du andra frågor om betydelsen av Storbritanniens EU-utträde kan du kontakta ambassaden per e-post eller telefon.

Du hittar våra kontaktuppgifter och öppettider här

Settled status

Se Europeiska kommissionens film om Settled status (det nya permanenta uppehållstillståndet för EU-medborgare).

Länkar till mer information

Vad har hänt hittills?

Den 23 juni 2016 hölls en folkomröstning om Storbritanniens medlemskap i EU. Majoriteten röstade för ett utträde vilket innebär att Storbritannien kommer att lämna EU. Den 29 mars 2017 anmälde Storbritanniens premiärminister Theresa May formellt att landet vill träda ur EU genom att hon skickade ett brev till Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Därmed startade den så kallade artikel 50-processen. Förhandlingarna ska vara avslutade inom två år från det att Storbritannien notifierade EU, vilket innebär att Storbritannien lämnar EU den 29 mars 2019, om inte parterna kommer överens om att förlänga förhandlingsperioden.

Den 19 juni 2017 startade förhandlingen mellan EU och Storbritannien om landets utträde ur EU. Sedan förhandlingarnana inleddes har såväl Europeiska kommissionen som den brittiska regeringen presenterat ett antal positionspapper om olika delar av utträdet. 

Första fasen avslutad

Första fasens förhandlingar mellan Storbritannien och EU är avslutade. Den 8 december 2017 meddelade EU och Storbritannien att parterna kommit överens om första fasens tre huvudfrågor:

  • Rättigheter som idag gäller för EU-medborgare som bor i Storbritannien och för brittiska medborgare som bor i EU:s medlemsländer kommer att gälla även efter att Storbritannien lämnat EU. Rättigheterna gäller EU-medborgare som bosätter sig i Storbritannien innan landet lämnar EU.
  • Storbritannien kommer att fullfölja de finansiella åtaganden landet åtagit sig som EU-medlem.
  • Landgränsen mellan Irland och Nordirland är unik, och betydande åtaganden görs för att undvika en hård gräns.

Den svenska regeringen har inom EU arbetat för att nå en överenskommelse som på bästa sätt ser till att svenskar som bor i Storbritannien även i framtiden ska ha möjlighet att bo, arbeta och studera i landet. Sverige kommer fortsatt att verka för en så nära relation som möjligt mellan EU och Storbritannien efter landets utträde.

Andra fasen pågår

Förhandlingarna är nu i fas två, då den framtida relationen mellan Storbritannien och EU ska överenskommas.

Den 23 mars 2018 kom parterna preliminärt överens om en 21 månader lång övergångsperiod efter utträdet i mars 2019, d.v.s. fram till december 2020. Under denna period ska EU-regelverket fortsatt gälla i Storbritannien, både för de EU-medborgare som redan bor i Storbritannien och de som väljer att flytta hit. Först efter övergångsperioden slut avses det nya avtal som ska reglera relationen mellan Storbritannien och EU att träda i kraft.

Den 14 november 2018 publicerades ett utkast till utträdesavtal och politisk deklaration av EU och Storbritannien. Du hittar utkastet här.

Ambassaden uppdaterar löpande webbplatsen när det finns mer information.
Senast uppdaterad: 2018-11-15

Senast uppdaterad 15 nov 2018, 10.30