Stor leverans av pass kan resultera i längre köer för uthämtning

09 jun 2022

Flera hundra pass har levererats från Sverige till ambassaden och är nu redo för upphämtning. Detta innebär ett tillfälligt ökat tryck på passutlämningen och att du kan behöva vänta innan det blir din tur. Om möjligt, vänta gärna en dag eller två innan du hämtar upp ditt pass för att slippa köa i onödan.

Du finner mer information om allt vad gäller pass, passansökan, utlämning, avgifter m.m. här

Vänligen notera att på grund av den stora efterfrågan på pass varierar leveranstiden efter att din ansökan har godkänts. Leveranstiden för pass till utlandsmyndigheter, inklusive ambassaden i London, kan ändras från dag till dag, just nu är leveranstiden ca 4-5 veckor medan leveranstiden för nationella ID-kort är ca 14 arbetsdagar. För mer information hänvisas till Polisens hemsida.

Senast uppdaterad 09 jun 2022, 11.48