Meddelande från ambassadör Mikaela Kumlin Granit om passverksamheten

01 jul 2022

Sveriges ambassadör i London Mikaela Kumlin Granit adresserar svenska passkunder i Storbritannien.

Bästa passkunder,

Ambassadens passverksamhet fortsätter att vara under mycket hårt tryck. Anledningarna till detta är flera: det brittiska utträdet ur EU som medfört ökade behov av pass av svenskar bosatta i UK; pandemin som gjort att många skjutit upp förnyelsen av sina pass; samt på senare tid svårigheten att få passtider även i Sverige.

Jag vill härmed försäkra er om att vår personal arbetar mycket hårt och gör sitt absolut bästa utifrån de resurser och förutsättningar som finns. Behovet av passtider överskrider däremot med råge antalet tider som ambassaden kan erbjuda. Detta kommer tyvärr att fortsätta att vara fallet under överskådlig tid framöver, eftersom ambassaden inte kommer att tilldelas mer resurser.

Jag ber er därför ha förståelse för detta svåra läge även om situationen kan kännas frustrerande. Vår konsulära personal måste ges utrymme att ägna så mycket tid som möjligt åt att göra pass och rekvirera samordningsnummer. Ju mindre tid som t ex måste läggas på att besvara frågor vars svar också går att finna på vår hemsida, desto fler pass kan vi göra.

Jag vill också be om en hövlig ton i kontakterna med vår personal på ambassaden, på telefon och mejl och på sociala medier. Okvädningsord och personliga påhopp är aldrig acceptabelt. Det tar dessutom energi och kraft från vårt arbete att göra pass.

Vi jobbar också kontinuerligt med att se över våra rutiner för att handläggningen ska bli så smidig och effektiv som möjligt. Vi har från och med juli slutat släppa passtider och samordningsnummertider på fasta tider och släpper istället tider kontinuerligt. På så vis hoppas vi att systemen inte längre kommer att överbelastas och fler ges en rättvis möjlighet att boka passtider.

Vänliga hälsningar,

Mikaela Kumlin Granit
Sveriges ambassadör i London

Senast uppdaterad 01 jul 2022, 11.46