Information om ambassadens passverksamhet

06 apr 2022

Det är svårt att få en passtid just nu – både i Sverige och på ambassaden i London. Ambassaden får ofta frågor om varför vi inte släpper fler passtider och varför vi kräver personlig inställelse både vid ansökan och upphämtning av pass.

Vad gäller antalet passtider så är ambassaden fullt medveten om situationen och har i många år haft en dialog med UD om möjligheten till extra resurser. Ambassaden har exempelvis fått bemyndigande för lokalanställda att utfärda pass men resurser hos UD är begränsade och i förlängning även hos svenska ambassader, inklusive ambassaden i London. Ambassaden har redan i möjligaste mån avsatt mer tid och personal åt passverksamheten. Ambassaden kan inte släppa fler tider än det finns personal och fotostationer till.

Vad gäller processen kring ansökan om pass så regleras det av svensk lagstiftning. Enligt passlagen ska svenska pass förses med biometriskt underlag som består av passinnehavarens ansiktsbild och fingeravtryck. Upptagning av biometri måste göras vid varje ny ansökan. Biometrin lagras inte i någon databas utan endast i chipet i passet. Det går inte att hämta upp denna biometri som finns i passet eller det nationella identitetskortet för att återanvända igen vilket innebär att personlig inställelse krävs vid varje ansökan.

Fler frågor?

Undrar du vad du behöver ta med dig till din bokade passtid?
För vuxen klicka här. För barn, klicka här.

Har du frågor om samordningsnummer?
Klicka här.

Har du frågor om hur du får ett provisoriskt pass (nödpass)? 
Klicka här.

Mer information om pass här.

Senast uppdaterad 06 apr 2022, 15.44