Ambassaden söker praktikanter för VT23

26 sep 2022

Vill du vara en del av vårt team under det svenska EU-ordförandeskapet våren 2023? Ambassaden erbjuder tre universitets- och högskolestuderande möjlighet till praktik vid enheten för politik, ekonomi och handelsfrämjande, enheten för kultur och försvarsavdelningen.

1. Praktik på enheten för politik, ekonomi och handelsfrämjande

Du kommer under handledning att medverka i och bidra till ambassadens politiska, ekonomiska och handelsfrämjande verksamhet. Uppgifterna omfattar bland annat att: 

 • Självständigt samla information och sammanställa rapporter om olika aspekter av brittisk politik;
 • Delta i externa konferenser och seminarier, samt i briefingar på brittiska departement, myndigheter och tankesmedjor;
 • Förbereda och delta vid inkommande besök från svenska myndigheter och departement;
 • Delta i den löpande informationsverksamheten inför besvarande av förfrågningar från allmänheten och från svenska departement och myndigheter;
 • Bistå i planering och genomförande av aktiviteter på området Sverige- och näringslivsfrämjande.

2. Praktik på enheten för kultur

Du kommer bland annat att medverka vid projektplanering och genomförande av kultur- och Sverigefrämjarsatsningar samt förberedelse av rapporter på kulturområdet. Uppgifterna omfattar bland annat att:

 • Bistå vid planering och genomförande av ambassadens evenemang;
 • Självständigt samla information för kultursektionens rapportering;
 • Delta i den löpande informationsverksamheten, inkl. besvarande av förfrågningar från kulturutövare och allmänhet i både Storbritannien och Sverige liksom från svenska departement och myndigheter;
 • Ta fram underlag för beslut om stöd till kulturprojekt och
 • Delta i externa seminarier och kulturevenemang för ambassadens räkning.

3. Praktik på försvarsavdelningen

Du kommer att under handledning medverka i försvarsavdelningens löpande arbete. Uppgifterna omfattar bland annat att: 

 • Självständigt samla och analysera öppen information och sammanställa rapporter om olika aspekter av brittisk och irländsk försvarspolitik och aktuella militära frågor;
 • Under praktikperiodens gång sammanställa ett eller två större arbeten utifrån valt ämne. Ämnet väljs i samråd med försvarsattachén;
 • Förbereda och delta vid besök från olika svenska försvarsmyndigheter och departement;
 • Handlägga ärenden inom ramen för besöks- och flygtillstånd,
 • Hantera administrativa uppgifter kopplat till försvarsavdelningens dagliga verksamhet inklusive besvarande av förfrågningar från allmänheten och från svenska försvarsmyndigheter och departement.

Din bakgrund och kompetens

Du som söker ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma i fråga för praktik. Praktiken omfattar maximalt en termin och genomförs på heltid. Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte.

Som praktikant vid ambassaden måste du kunna visa att du har giltig försäkring. Praktikant vid ambassaden i London behöver ett gällande tillstånd att vistas i Storbritannien genom exempelvis visum som ev. ännu kan sökas vid Erasmus+ stipendium (Temporary Work – Government Authorised Exchange Visa), pre-settled eller settled status. Praktikanten måste själv ordna tillstånd att vistas i Storbritannien och boende.

Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Därtill ser vi gärna att du är utåtriktad, engagerad, initiativrik och noggrann.

Formulera tydligt och genomtänkt i din ansökan varför du söker praktik på respektive område, vad du förväntar dig av en praktikperiod och vilka tankar du har kring vad en sådan kan innebära för dina fortsatta studier.

Övrigt

Praktiken pågår under 20 veckor med tillträde januari 2023, bör motsvara en termins studier och ska utgöra en del av en pågående utbildning som leder till examen. Ansökan som baseras på enstaka fristående praktikkurser som inte ingår i något program som leder till examen accepteras inte.

För att göra praktik hos oss behöver du vara fullvaccinerad mot covid-19, intyg krävs. Vid försämrad lägesbild i regionen kan praktiken komma att avbrytas i förtid. UD eller utlandsmyndigheten står inte för några eventuella kostnader detta kan medföra för praktikanten.

Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev där du anger vilken praktikplats du söker. Beskriv syftet med praktiken samt varför du vill göra den hos just oss. Bifoga också intyg som styrker att praktiken ingår i din utbildning. Fördelning av praktikplatserna görs efter intervju.

För arbete och praktik inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder). Vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen.        

Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng m m framgår (motsv) senast den 13 oktober 2022. 

Ansök via vårt rekryteringsverktyg och ange vilken praktikplats du söker.

Senast uppdaterad 26 sep 2022, 15.26