Ambassaden söker praktikanter för HT23

14 mar 2023

Vill du vara en del av vårt team under hösten 2023? Ansök senast den 30 mars.

Ambassaden i London erbjuder tre universitets- och högskolestuderande möjlighet till praktik vid enheten för politik, ekonomi och handelsfrämjande, enheten för administration, konsulärt och migration, samt vid försvarsavdelningen.  Praktiken pågår under 20 veckor med tillträde i slutet av augusti 2023.  Exakt tidsperiod bestäms direkt mellan praktikanten och ambassaden.

Uppgifter under praktiken

Praktik på enheten för politik, ekonomi och handelsfrämjande

Du kommer under handledning att medverka i och bidra till ambassadens politiska, ekonomiska och handelsfrämjande verksamhet. Uppgifterna omfattar bland annat att: 

 • Självständigt samla information och sammanställa rapporter om olika aspekter av brittisk politik;
 • Delta i externa konferenser och seminarier, samt i briefingar på brittiska departement, myndigheter och tankesmedjor;
 • Förbereda och delta vid inkommande besök från svenska myndigheter och departement;
 • Delta i den löpande informationsverksamheten inför besvarande av förfrågningar från
  allmänheten och från svenska departement och myndigheter;
 • Bistå i planering och genomförande av aktiviteter på området Sverige- och näringslivsfrämjande.

Praktik på enheten för administration, konsulärt och migration
Du kommer bland annat att medverka i genomgång och uppdatering av ambassadens interna rutinbeskrivningar och vägledningar. Du får även delta i den löpande informationsverksamheten på den administrativa och konsulära sidan, bl a rörande effekterna av Brexit.

Du bistår i ambassadens evenemangsverksamhet i viss mån och deltar i ambassadens fastighetsadministration av kansli och residens.

Praktik på försvarsavdelningen
Du kommer att under handledning medverka i försvarsavdelningens löpande arbete. Uppgifterna omfattar bland annat att:

 • Självständigt samla och analysera öppen information och sammanställa rapporter om olika aspekter av brittisk och irländsk försvarspolitik och aktuella militära frågor;
 • Under praktikperiodens gång sammanställa ett eller två större arbeten utifrån valt ämne. Ämnet väljs i samråd med försvarsattachén;
 • Förbereda och delta vid besök från olika svenska försvarsmyndigheter och departement;
 • Handlägga ärenden inom ramen för besöks- och flygtillstånd;
 • Hantera administrativa uppgifter kopplat till försvarsavdelningens dagliga verksamhet inklusive besvarande av förfrågningar från allmänheten och från svenska försvarsmyndigheter och departement.

Din bakgrund och kompetens
Du som söker ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma i fråga för praktik. Praktiken omfattar maximalt en termin och genomförs på heltid.  Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte. Som praktikant vid ambassaden måste du kunna visa att du har giltig försäkring.

Praktikant vid ambassaden i London behöver inneha ett gällande tillstånd att vistas i Storbritannien genom exempelvis pre-settled eller settled status, eller genom dubbelt medborgarskap. Boende ordnas av praktikanten själv.

Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Därtill ser vi gärna att du är utåtriktad, engagerad, initiativrik och noggrann.

Som praktikant vid försvarsavdelningen skall du ha relevant akademisk bakgrund samt intresse för förvars- och säkerhetspolitiska frågor. Erfarenhet från Försvarsmakten och andra försvarsnära myndigheter är meriterande.

Formulera tydligt och genomtänkt i din ansökan varför du söker praktik på respektive område, vad du förväntar dig av en praktikperiod och vilka tankar du har kring vad en sådan kan innebära för dina fortsatta studier.

Övrigt
Praktiken bör motsvara en termins studier och ska utgöra en del av, eller göras i anslutning till, en pågående utbildning som leder till examen.

För att göra praktik hos oss behöver du själv säkerställa att du uppfyller eventuella krav, t.ex. på vaccination mot covid-19, som kan gälla för inresa i det aktuella landet. Vid försämrad lägesbild i regionen kan praktiken komma att avbrytas i förtid. UD eller utlandsmyndigheten står inte för några eventuella kostnader detta kan medföra för praktikanten.

Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du beskriver syftet med praktiken samt varför du vill göra den hos just oss. Bifoga också intyg som styrker hur praktiken kopplar till din utbildning. Fördelning av praktikplatserna görs efter intervju.

För arbete och praktik inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder). Vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Om du blir erbjuden och tackar ja till en praktikplats har du inte rätt att senare tacka ja till annan praktikplats i utrikesförvaltningen under samma termin.

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om praktiken, kontakta ambassaden via e-post i första hand på adress: ambassaden.london@gov.se

Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng m.m. framgår senast den 30 mars 2023. 

Ansök via vårt rekryteringsverktyg.

Senast uppdaterad 16 mar 2023, 14.49