Brexit - Storbritanniens utträde ur EU

Från den 1 januari 2021 är Storbritannien inte längre del av EU:s regelverk, vilket bland annat innebär att den så kallade fria rörligheten upphör att gälla och nya brittiska migrationsregler träder i kraft.

Från detta datum regleras relationen mellan EU och Storbritannien av ett nytt avtal – EU-UK Trade and Co-operation Agreement – som signerades den 30 december 2020. Som framgår av namnet innehåller detta avtal ett omfattande frihandelsavtal samt överenskommelser om samarbete på en lång rad områden, inte minst då mellan rättsvårdande myndigheter. Vissa bestämmelser har betydelse för enskilda medborgares rättigheter.

Sedan tidigare finns även det avtal som reglerade det formella brittiska utträdet ur EU. Detta avtal – EU Withdrawal Agreement – skrevs under 24 januari 2020 och innehåller bland annat en överenskommelse om rättigheter för de EU medborgare som bosatt sig i Storbritannien före den 31 december 2020, liksom för de britter som bosatt sig i Sverige före samma datum.

Mer information om att flytta till Storbritannien efter Brexit här.

Senast uppdaterad 01 jul 2021, 08.27