Sveriges ambassadMadrid, Spanien

Välkommen till Sveriges ambassad i Madrid.

Lokaltid Madrid
23:33

Värderingsfrämjande

Ambassaden har under de senaste åren byggt upp ett framgångsrikt värderingsfrämjande. Flera projekt har haft särskilt fokus på jämställdhet, med stort intresse från spanska allmänheten. Denna prioritering ligger fast, med nya initiativ avseende den svenska sexköpslagstiftningen samt för att öka andelen kvinnor inom STEM (kompetenser inom naturvetenskap, teknik, ingenjörskap och matematik) och andra mansdominerade sektorer.

Ambassaden avser fortsätta genomföra aktiviteter för att främja ungdomars engagemang i demokratifrågor, mänskliga rättigheter och mångfald, där flera initiativ under 2021 kommer att följas upp.

Litteratur- och filmfrämjandet har skapat mervärden för Sverigebilden i Spanien och satsningen fortsätter därför, bl.a. för att öka medvetenheten för bredden i svenskt kulturskapande, inkl. en särskild satsning på barnlitteratur och läsfrämjande.

Senast uppdaterad 12 maj 2022, 12.04