Sveriges ambassadMadrid, Spanien

Välkommen till Sveriges ambassad i Madrid.

Lokaltid Madrid
22:48

Hållbarhet

Hållbarhet var ett övergripande tema för det spanska statsbesöket i Stockholm i november 2021, vilket kommer att följas upp med flera aktiviteter under året. Som en del i den spanska återhämtningsplanen väntas stora investeringar inom bl.a. förnybar energi, smart mobilitet, digitalisering, infrastruktur och batteriteknik, vilket innebär affärsmöjligheter för svenska företag. Svenska företags marknadspositioner och medvetenheten kring svenska hållbara och innovativa lösningar som bidrar till den gröna och digitala omställningen kan dock stärkas ytterligare. Team Sweden España kommer därför under året att genomföra en rad aktiviteter kopplade till svenska hållbara och innovativa lösningar, bl.a. en hållbarhetskonferens, i syfte att ge svenska företag synlighet och skapa mötesplatser med spanska företag, offentlig sektor, m.fl. Ett stort intresse för gröna investeringar i utlandet finns bland spanska företag, där Sverige har goda förutsättningar att attrahera investeringar, varför ambassaden även avser stärka investeringsfrämjandet. Ytterligare planerade satsningar inom ramen för hållbarhetsåret är hållbar textil, inte minst då Spanien precis som Sverige har en stor textilindustri och flera internationella modeföretag.

Senast uppdaterad 12 maj 2022, 12.03