Sveriges ambassadMadrid, Spanien

Välkommen till Sveriges ambassad i Madrid.

Lokaltid Madrid
23:51

Glesbygdsfrågor

De i Spanien mycket aktuella glesbygdsfrågorna ska lyftas i främjandet för att positionera Sverige som en relevant samarbetspartner. Många stora investeringar i grön teknik och andra framtidsbranscher genomförs i glesbefolkade områden i Sverige och Spanien, där potentialen för bland annat förnybar elproduktion är stor men utmaningar finns inom kompetensförsörjning och infrastruktur. Glesbygdsfrågorna har bäring på såväl export- och investeringsfrämjandet som på Sverigefrämjandet, och ambassaden planerar delta i aktiviteter inom e-hälsa i glesbygd (samarbete mellan Västerbotten och Andalusien) och tillgång till kultur på landsbygden. Ambassadens aktiviteter på området avser även bidra till att öppna utrymme för politisk dialog på regional och lokal nivå.

Senast uppdaterad 12 maj 2022, 12.05