Alternate Text

Sveriges ambassadMadrid, Spanien

Välkommen till Sveriges ambassad i Madrid.

Lokaltid 00:46

Tillfälligt uppehåll för ansökningar om nationellt identitetskort

13 jul 2021

Under perioden 28 juli-2 augusti 2021 kommer ambassaden inte kunna ta emot ansökningar om nationellt identitetskort.

Från den 2 augusti 2021 gäller nya krav och giltighetstider för nationellt identitetskort.

På grund av de systemuppdateringar som måste göras kan ambassaden inte ta emot ansökningar om nationellt identitetskort under perioden 28 juli-2 augusti 2021.

Förändringarna införs med anledning av en EU-förordning om ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar.

Senast uppdaterad 13 jul 2021, 17.10