Meny

Sveriges ambassadMadrid, Spanien

Välkommen till Sveriges ambassad i Madrid.

Lokaltid Madrid
06:16

Sveriges ambassad i Madrid söker praktikant för hösten 2018.

06 mar 2018

Sveriges ambassad i Madrid söker praktikant för hösten 2018.

Uppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att medverka i ambassadens rapportering kring politik, ekonomi och inom det sociala området, delta i handläggningen av olika bilaterala ärenden mellan Sverige och Spanien samt Sverigefrämjande.

Sökande
Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. Om praktik inte ingår som poänggivande kurs, ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.

Praktikanten bör ha genomfört större delen av ett program med statsvetenskaplig, ekonomisk, juridisk eller förvaltningsinriktning. Arbetet kräver mycket god förmåga att uttrycka sig på såväl svenska som spanska. Sökande kommer att testas i skriftlig framställning på svenska och spanska. Intervjuer sker via Skype. Svenskt medborgarskap är ett krav för praktiktjänstgöring.

Praktikperiod
20 veckor. Exakt tidpunkt bestäms direkt mellan praktikanten och ambassaden.

Försäkring
Praktikanten skall vara försäkrad, t.ex. genom "Student UT", via sitt universitet/högskola, annan huvudman eller i egen regi, vilket måste dokumenteras.

Ersättning
Praktiken är oavlönad och finansieras med studiemedel. Praktikanten betalar också för sitt uppehälle i övrigt.

Ansökan
Ansökan bestående av personligt brev på svenska, CV inklusive referenspersoner, samt kopia på ditt svenska pass.
Din ansökan skickas via UDs rekryteringssystem Reachmee

Sista ansökningsdag: 26 mars 2018


Varmt välkommen med din ansökan!

För mer information kontakta: Åsa Zinfandel, ambassaden Madrid, tel +34 91 702 2000
eller mejl till: asa.zinfandel@gov.se

Läs mer på Utrikesdepartementets webbplats:
Praktik inom utrikesförvaltningen

 

 

Senast uppdaterad 06 mar 2018, 12.07