Meny

Sveriges ambassadMadrid, Spanien

Välkommen till Sveriges ambassad i Madrid.

Lokaltid Madrid
14:36

Ambassadens öppettider och passmottagning

Med anledning av att den spanska regeringen utlyst nationellt nödläge med syfte att begränsa spridningen av pågående epidemi av Coronaviruset / Covid-19 är ambassaden öppen för besökare endast efter tidsbokning.

Pass

Ambassaden tar för närvarande enbart emot mycket brådskande passärenden, med vilket menas pass som redan har gått ut eller går ut inom en mycket snar framtid. Kontakta ambassaden per e-post om ditt ärende är brådskande: ambassaden.madrid@gov.se

Uppdatering av nya tider för tidsbokning för mindre brådskande passansökningar läggs för tillfället inte ut via bokningssystemet. Ambassaden följer den spanska regeringens restriktioner angående rörelsefrihet, och kommer därför inte lägga ut nya passtider förrän situationen tillåter.

Så länge nationellt nödläge råder i Spanien godtar spanska myndigheter utgångna EU-handlingar, inklusive svenska pass och nationella ID-kort, som giltiga identitetshandlingar. Se information på Inrikesministeriets (Spanien) hemsida (fråga 13).

Svensk gränspolis bekräftar även att svenska medborgare kan resa in i Sverige med nyligen utgångna svenska pass eller nationella ID-kort.

 

Svenska pass kan förnyas trots att giltighetstiden gått ut. Om passet inte är giltigt krävs dock att annan giltig fotolegitimation även medtas. Se Polisens hemsida (länk) för information om giltig fotolegitimation. Även spanska pass, ID-kort (DNI) samt körkort accepteras som giltig fotolegitimation.

 

Ansökningar om brådskande provisoriska pass tas också emot via tidsbokning.

Pass kan fortfarande hämtas ut under ambassadens ordinarie öppettider efter överenskommelse.

För dig som brådskande måste ansöka om eller hämta upp ett pass utfärdar ambassaden ett intyg för att underlätta att ta sig till ambassaden. Intyget är dock ingen garanti på att man inte blir stoppas på resan till ambassaden, då det är lokala myndigheter som avgör om resan är förenlig med gällande regler.

Senast uppdaterad 08 maj 2020, 09.21