Försvarsavdelningen

Ambassadens försvarsavdelning leds av försvarsattachén.

Försvarsavdelningen vid ambassaden är en del av den svenska försvarsmakten. Huvuduppgiften är att stödja det militära samarbetet mellan Sverige och Singapore samt sidoackrediteringslandet Indonesien inom olika områden.

Försvarsattachéns uppgifter är:

• Att ansvara för samverkan mellan den svenska försvarsmakten och Singapores försvarsmakt samt sidoackrediteringslandet Indonesien.
• Att rapportera om singaporiansk och indonesisk försvars- och säkerhetspolitik
• Att stödja svensk försvarsindustri i Singapore och Indonesien 
• Att vara rådgivare till ambassadören i försvarsrelaterade frågor

Försvarsavdelningen medverkar i planering och genomförande av militära högnivåbesök från Sverige till Singapore och Indonesien och vice versa. Vi handlägger även diplomatiska tillståndsärenden som t.ex. berör besök av svensk militär personal på singaporianska förband och militärskolor, samt överflygnings- och landningstillstånd för svenska statsluftfartyg.

Senast uppdaterad 01 nov 2021, 15.34