Praktiktjänstgöring vid Sveriges ambassad i Singapore

Vill du tillbringa hösten i Singapore? Sveriges ambassad i Singapore erbjuder två praktikplatser under höstterminen 2023. Ambassadens verksamhet omfattar handels- och Sverigefrämjande, politisk och ekonomisk rapportering, konsulära- och migrationsärenden samt försvars- och säkerhetspolitiskt relaterade frågor.

Den ena praktiktjänsten är placerad vid ambassadens avdelning för ekonomiska och politiska frågor. Uppgifterna är huvudsakligen kopplade till ambassadens främjandeverksamhet och aktiviteter relaterade till det akademiska utbytet mellan Sverige och Singapore. Till detta ska läggas viss EU-relaterad verksamhet samt ekonomisk och politisk rapportering.

Den andra praktiktjänsten är placerad vid ambassadens försvarsavdelning. Försvarsavdelningens syfte är bland annat att upprätthålla relationerna med försvarsmakterna i de ackrediterade länderna och att främja den svenska försvarsindustrin.

Arbetsuppgifterna kommer att omfatta bevakning och rapportering av aktuella försvars- och säkerhetspolitiska frågor kopplade till utvecklingen i Singapore, Indonesien och övriga Sydostasien samt att delta i den dagliga verksamheten.

För att ge praktikanterna en så allsidig bild som möjligt av hur arbetet bedrivs vid en ambassad ingår i båda tjänsterna att stötta ambassadens övriga avdelningar.

Praktiktjänstgöringen är oavlönad och kan endast erbjudas personer som är inskrivna vid ett svenskt universitet eller högskola, företrädesvis som student inom ett för praktiken relevant område. Sökanden bör vara i slutfasen av sina studier och det är önskvärt att sökanden har såväl kännedom om som intresse för Asien. Som praktikant ska man vara försäkrad via sitt lärosäte.

Praktiken bör motsvara en termins studier och ska utgöra en del av, eller göras i anslutning till, en pågående utbildning som leder till examen. Fristående praktikkurser som inte ingår i något program som leder till examen accepteras inte.

Sökanden måste, enligt UD:s regler, vara svensk medborgare och för att göra praktik hos oss behöver du vara fullvaccinerad mot covid-19. Vid försämrad lägesbild i regionen kan praktiken komma att avbrytas i förtid. UD eller utlandsmyndigheten står inte för några eventuella kostnader detta kan medföra för praktikanten.

Ansökan med CV, studieintyg/betyg, vaccinationsintyg och personligt brev på svenska skall vara oss tillhanda senast den 30 mars 2023. Bifoga också intyg som styrker hur praktiken kopplar till din utbildning.

Vänligen notera att sökande till praktiktjänst vid ambassaden ombeds att endast ansöka till en av de erbjudna platserna och att tydligt ange i ansökan vilken avdelning de vill praktisera på.

Välkommen med ansökan via Reachmee

Frågor angående praktiktjänstgöring vid avdelningen för ekonomiska och politiska frågor skickas till Siri Blomberg, e-post siri.blomberg@gov.se

Frågor angående praktiktjänstgöring vid ambassadens försvarsavdelning skickas till Markus Lang, e-post markus.lang@gov.se

Vi ser fram emot era ansökningar.

Senast uppdaterad 10 mar 2023, 14.46