Praktiktjänstgöring vid Sveriges ambassad i Singapore

Vill du tillbringa våren i Singapore? Sveriges ambassad i Singapore erbjuder två praktikplatser under vårterminen 2024. Ambassadens verksamhet omfattar handels- och Sverigefrämjande, politisk och ekonomisk rapportering, konsulära- och migrationsärenden samt försvars- och säkerhetspolitiskt relaterade frågor.

Uppgifter under praktiken
Den ena praktiktjänsten är placerad vid ambassadens avdelning för ekonomiska och politiska frågor. Uppgifterna är huvudsakligen kopplade till ambassadens främjandeverksamhet och aktiviteter relaterade till det akademiska utbytet mellan Sverige och Singapore. Till detta ska läggas viss EU-relaterad verksamhet samt ekonomisk och politisk rapportering.

Den andra praktiktjänsten är placerad vid ambassadens försvarsavdelning. Försvarsavdelningens syfte är bland annat att upprätthålla relationerna med försvarsmakterna i de ackrediterade länderna och att främja den svenska försvarsindustrin. Arbetsuppgifterna kommer att omfatta bevakning och rapportering av aktuella försvars- och säkerhetspolitiska frågor kopplade till utvecklingen i Singapore, Indonesien och övriga Sydostasien samt att delta i den dagliga verksamheten.

För att ge praktikanterna en så allsidig bild som möjligt av hur arbetet bedrivs vid en ambassad ingår i båda tjänsterna att stötta ambassadens övriga avdelningar.

Din bakgrund och kompetens
Praktiktjänstgöringen är oavlönad och kan endast erbjudas personer som är inskrivna vid ett svenskt universitet eller högskola, företrädesvis som student inom ett för praktiken relevant område. Sökanden bör vara i slutfasen av sina studier och det är önskvärt att sökanden har såväl kännedom om som intresse för Asien. Som praktikant ska man vara försäkrad via sitt lärosäte.

Övrigt
Praktiken bör motsvara en termins studier och ska utgöra en del av, eller göras i anslutning till, en pågående utbildning som leder till examen.

För att göra praktik hos oss behöver du själv säkerställa att du uppfyller eventuella krav som kan gälla för inresa i det aktuella landet. Vid försämrad lägesbild i regionen kan praktiken komma att avbrytas i förtid. UD eller utlandsmyndigheten står inte för några eventuella kostnader detta kan medföra för praktikanten.

Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du beskriver syftet med praktiken samt varför du vill göra den hos just oss. Bifoga också intyg som styrker hur praktiken kopplar till din utbildning. Fördelning av praktikplatserna görs efter intervju.

För arbete och praktik inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder). Vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Om du blir erbjuden och tackar ja till en praktikplats har du inte rätt att senare tacka ja till annan praktikplats i utrikesförvaltningen under samma termin.

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen.

För mer information om ambassaden, se www.swedenabroad.se/singapore

Är du intresserad?
Vill du veta mer om praktiken kan du kontakta våra nuvarande praktikanter.

Frågor angående praktiktjänstgöring vid avdelningen för ekonomiska och politiska frågor skickas till Shannon Li O’Sullivan,
e-post shannon.osullivan@gov.se

Frågor angående praktiktjänstgöring vid ambassadens försvarsavdelning skickas till Anton Hultqvist, e-post anton.hultqvist@gov.se

Vänligen notera att sökande till praktiktjänst vid ambassaden ombeds att endast ansöka till en av de erbjudna platserna och att tydligt ange i ansökan vilken avdelning de vill praktisera på. Ansökan ska vara på svenska.

Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng med mera framgår senast den 12 oktober 2023. Ansök via vårt rekryteringsverktyg, Reachmee.

Senast uppdaterad 18 sep 2023, 15.25