Meny

Högnivådelegation från Vinnova, DIGG och SKL besöker Singapore

01 mar 2019

Den 20–22 februari besökte en delegation under ledning av Darja Isaksson, Generaldirektör för Vinnova med deltagande av representanter för DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) Singapore.

Det övergripande syftet med besöket var att ta del av hur Singapore arbetar med innovation och digitalisering inom offentlig sektor och under tre intensiva dagar träffade delegationen representanter från både myndigheter, universitet och företag.

I samband med besöket arrangerade ambassaden tillsammans med SG Innovate en paneldiskussion på temat ”Singapore and Sweden: Innovation Collaborations and Diversity in Tech”. Förutom Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson och Anna Eriksson, generaldirektör för DIGG, deltog också Karin Nilsdotter, chef för SpacePort Sweden och den singaporianska entreprenören Rosaline Chow. Delegationen deltog också vid den officiella invigningen av Nordic Innovation House Singapore den 22 februari.

Group photo after meeting at Enterprise Singapore

From left: Ms. SzeKi Sim, Anna Eriksson, Karin Nilsdotter, Rosaline Chow, and Darja Nilsdotter

Senast uppdaterad 28 mar 2019, 15.25