Meny

Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore i hamn

01 mar 2019

Den 13 februari i år godkände EU-parlamentet tre avtal mellan EU och Singapore som undertecknats i oktober 2018. Det mest uppmärksammade avtalet är European Union-Singapore Free Trade Agreement (EUSFTA).

Därutöver har parterna undertecknat ett investeringsskyddsavtal (EUSIPA) samt ett ramavtal om partnerskap och samarbete (ESPCA). Frihandelsavtalet är det första bilaterala handelsavtalet som ingåtts mellan EU och ett ASEAN-land och förväntas föranleda nya affärsmöjligheter mellan EU och Singapore. Därutöver garanterar avtalet en mer öppen och regelbaserad handel.   

För att uppmärksamma vad frihandelsavtalet innebär för vissa nyckelsektorer anordnade EU-delegationen i samarbete med Handelsministeriet (MTI), Singapore Business Federation, Enterprise Singapore och den europeiska handelskammaren (EuroCham) ett evenemang på temat ”The EU-Singapore FTA: What would it mean for your business?”. Över 200 representanter för såväl singaporianska som internationella företag närvarade.

Den svenska handelskammaren (SwedCham) fanns på plats och Sveriges handelssekreterare Emil Akander medverkade och redogjorde för investerings- och affärsmöjligheter i Sverige.

Läs mer om frihandelsavtalet mellan EU och Singapore samt hur avtalet påverkar handeln mellan Singapore och Sverige här:

 The EU-Singapore FTA: What would it mean for your business?

Trade Commissioner Emil Akander from Business Sweden

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-906_en.htm

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/sweden_en.htm

Senast uppdaterad 28 mar 2019, 12.28