Ambassadens personal

Detta är personalen vid Sveriges ambassad i Belgrad.

Annika Ben David
Ambassadör

Bojana Maljukanović
Ambassadörens assistent

Gruppen för politik, handel och offentlig diplomati

Alexander Peyre Dutrey
Ambassadråd
Gruppchef och biträdande myndighetschef

Stefan Fredriksson
Militärattaché (sidoackrediterad från Budapest)

Slavica Marković-Sandić
Handläggare för kommunikation och offentlig diplomati

Bojan Cvilak
Handläggare för politiska frågor

Zlatan Milošević
Handläggare för handelsfrämjande

Ana Lojpur 
Assistent 

Oscar Bernholz
Praktiktant

Gruppen för administrativa, konsulära och migrationsfrågor

Björn Clavey
Förste ambassadsekreterare
Gruppchef, administrativa och konsulära frågor

Rebecka Pavičić
Tredje ambassadsekreterare
Arkiv- och verksamhetsstöd 

Nataša Zoranović Divić
Handläggare för administrativa och konsulära frågor

Ana Obradović 
Kassör

Marija Danić
Migrationsassistent

Sanja Vidaković Omčikus
Migrationsassistent

Marijana Perović
Receptionist/Konsulär och administrativ assistent

Predrag Gačić
Chaufför/administration

Zoran Stojičić
Chaufför/administration

Marko Bošković
Trädgårdsmästare

Milja Damljanović
Lokalvård och service

Veroslava Pantelić
Lokalvård och service

Gruppen för internationellt utvecklingssamarbete 

Karin McDonald
Ambassadråd
Gruppchef

Ida Reuterswärd
Första ambassadsekreterare
Programhandläggare miljö

Snežana Vojčić
Nationell programhandläggare

Svetlana Nešović
Nationell programhandläggare

Jasmina Zorić Petrović
Nationell programhandläggare

Simona Drljača
Assistent

Jelena Dekic
Praktikant

Senast uppdaterad 06 sep 2022, 11.54