Meny

Sök praktik vid Sveriges ambassad i Belgrad HT 2020

Ta möjligheten att praktisera vid Sveriges största utlandsmyndighet i Västra Balkan och få chansen att uppleva högintressanta Serbien och dess populära huvudstad Belgrad, med dess spännande politiska och kulturella miljö.

 

Avdelningen för Politik, Handel, Offentlig Diplomati samt Kommunikation

Uppgifter under praktiken
Praktikplatsen innefattar främst områdena Kommunikation och Offentlig diplomati, men även områdena Politik och Handel.  Kommunikation handlar om att förmedla ambassadens verksamhet, budskap, olika projekt via hemsidan och andra sociala medier. Möjlighet kommer ges att delta i ambassadens arbete kring ny kommunikationsstrategi, olika samarbeten samt kontakt med media.  Du kommer även kunna följa med på resor/besök, konferenser, seminarier, events, göra intervjuer samt skriva artiklar. Offentlig diplomati handlar om att skapa förtroende för Sverige genom främjande av relationer med allmänheten, organisationer, kultur, media, akademi och näringsliv i utlandet. Du kommer även att involveras i ambassadens arbete med politiska och handelsrelaterade frågor.

Under praktiken kommer du att medverka i planering och genomförande av ambassadens press-/informations-/kulturarbete och organisation av kultur- och främjandeevenemang. Du får möjlighet att utveckla dina färdigheter i både tal och skrift. Tjänstgöringen kommer även ge utrymme för att sätta dig in i politiska likväl som handelsrelaterade frågor. Stor möjlighet finns för att utveckla din kreativitet och att arbeta självständigt, under praktikhandledarens översyn. Syftet är att praktikanten ska få en inblick i vad ambassaden gör i sin helhet samt få möjlighet att på daglig basis arbeta generellt med ambassadens verksamhet. Praktiken erbjuder dig stora möjligheter att skapa nätverk för framtiden.

Som praktikant får du sätta dig in i många olika ämnesområden, vilket betyder att du behöver vara bra på att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Du bör vara samarbetsinriktad, utåtriktad och engagerad då arbetet innebär möten och sammanträffanden med personer och organisationer från en bred krets i samhället. Kunskaper i regionens språk är en fördel men inget krav.

Avdelningen för utvecklingssamarbete

Uppgifter under praktiken
Praktiken innebär att du kommer att få delta vid möten med den politiska ledningen för de
ministerier vi samarbetar med och med högre tjänstemän inom den serbiska förvaltningen. Du får delta vid konferenser, seminarier och möten med andra givare och internationella organisationer såsom Världsbanken, OSSE och FN. Ambassadens enhet för utvecklingssamarbetet arbetar mycket med EU-delegationen och EUs stöd till Serbien, dels med kommentarer och diskussioner till olika förslag på EU-finansiering, samt att skapa länkar mellan svenskfinansierade insatser och EUs program.

En stor del av praktiken blir att delta i arbetet med att följa upp biståndet. Det innebär att läsa rapporter och delta vid möten med mottagarna för att diskutera genomförandet av insatser, vilka resultat som nås liksom vilka utmaningar som finns och hur sådana hanteras. Dessutom förväntas du bidra till ambassadens rapportering till Sida och även aktivt bidra med kommunikationsarbete för att öka kunskapen om svenskt utvecklingssamarbete i Serbien.

Som praktikant får du sätta dig in i många olika ämnesområden, och du behöver vara bra på att uttrycka dig i skrift på svenska och engelska, där främst engelska är arbetsspråk. Kunskaper i regionens språk är meriterande. Du behöver vara utåtriktad och intresserad av  biståndsfrågor.

Din bakgrund och kompetens
Statsvetare, jurister, ekonomer, kulturvetare, samhällsvetare, medie- och
kommunikationsstuderande, med inriktning på och intresse för politik, kultur- och utvecklingssamarbete. Intresse för regionen och EU-frågor är meriterande, liksom kunskaper i regionens språk.

Övrigt
Praktiken bör motsvara en termins studier.

För arbete och praktik inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder).

Om du blir erbjuden och tackar ja till en praktikplats har du inte rätt att senare tacka ja till annan praktikplats i utrikesförvaltningen under samma termin.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om praktiken, kontakta ambassaden.belgrad@gov.se

Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng m m framgår (motsv) senast den 25 mars 2020.

Ansök via regeringskansliets rekryteringsverktyg

Senast uppdaterad 11 mar 2018, 22.48