Meny

Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus med ursprung i Wuhan i centrala Kina

Majoriteten av de bekräftade fallen har konstaterats i Wuhan

Fall har även bekräftats i andra delar av Kina samt i ett antal andra länder. I Serbien har hittills inga sjukdomsfall rapporterats – se mer info på serbiska hälsoministeriets hemsida: http://www.batut.org.rs/download/aktuelno/coronaZdravstvenoUpozorenjeEngleski.pdfDet har bekräftats att viruset kan smitta från människa till människa men några exakta uppgifter om hur effektiv spridningen är finns ännu inte. Svenska folkhälsomyndigheten uppdaterar sin hemsida och följer utvecklingen kontinuerligt, läs frågor och svar om viruset här och mer information om utbrottet här. Även på WHO:s hemsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

Svenska UD avråder förnärvarande från resor till  Hubei-provinsen, se UD:s reseinformation:

https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/kina---avradan/

Senast uppdaterad 30 jan 2020, 11.58