Praktikant till Sveriges ambassad i Bern höstterminen 2023

13 mar 2023

Välkommen att söka praktikplats på ambassaden i Bern i hjärtat av Schweiz. Vi är åtta medarbetare och har ett stort verksamhetsområde. Där ingår politik, näringslivs- och innovationsfrämjande, kommunikation, kultur och konsulära frågor. Vi tar emot en praktikant för höstterminen 2023.

Uppgifter under praktiken
Medverka i ambassadens löpande arbete med bland annat politisk och ekonomisk rapportering, innovations- och Sverigefrämjande, kommunikationsinsatser samt att delta i det övergripande arbetet som rör den bilaterala relationen mellan Schweiz och Sverige.

Din bakgrund och kompetens
Du ska vara svensk medborgare och inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma i fråga för praktik.

Du bör ha genomfört större delen av ett program med statsvetenskaplig, ekonomisk, juridisk eller förvaltningsinriktning, alternativt utbildning inom kultur- och kommunikationsområdet.

Du behöver kunna formulera dig väl på skriven svenska. Vidare måste du ha åtminstone grundläggande kunskaper i tyska och tala god engelska. Franska är ett plus.

Övrigt
Praktiken bör motsvara en termins studier och ska utgöra en del av, eller göras i anslutning till, en pågående utbildning som leder till examen.

För att göra praktik hos oss behöver du själv säkerställa att du uppfyller eventuella krav, t.ex. på vaccination mot covid-19, som kan gälla för inresa i det aktuella landet. Vid försämrad lägesbild i regionen kan praktiken komma att avbrytas i förtid. UD eller utlandsmyndigheten står inte för några eventuella kostnader detta kan medföra för praktikanten.

Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du beskriver syftet med praktiken samt varför du vill göra den hos just oss. Bifoga också intyg som styrker hur praktiken kopplar till din utbildning. Fördelning av praktikplatserna görs efter intervju.

För arbete och praktik inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder). Vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Om du blir erbjuden och tackar ja till en praktikplats har du inte rätt att senare tacka ja till annan praktikplats i utrikesförvaltningen under samma termin.

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen.

För mer information om ambassaden, se www.swedenabroad.se

Är du intresserad?
Vill du veta mer om praktiken, kontakta Sofia Karlberg på telefon +41 79 962 76 92.

Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng m.m. framgår senast den 30 mars 2023. Ansök via vårt rekryteringsverktyg.

Senast uppdaterad 13 mar 2023, 12.49