Covid-19, Information om resa mellan Sverige ochSchweiz

08 maj 2020

Ambassaden i Bern får många frågor om resor till Sverige. Vi kan inte förutsäga hur situationen i Sverige, i Schweiz eller andra grannländer kommer att utvecklas. Observera att alla restriktioner och rekommendationer kan ändras med kort varsel. Vi ber dig därför själv att hålla dig uppdaterad och informerad om det aktuella läget. Du hittar mer information här nedan.

Observera Sverige och Schweiz reseråd:
Svenska regeringen
Schweiz regering

Du hittar aktuell information om inresa / återresa till Sverige och Schweiz på respektive lands utrikesdepartements webbplats samt schweiziska Statssekretariatet för migration och svenska Migrationsverket.
Svenska gränsen: polisen
Federala avdelningen för folkhälsa
Schweiziska SEM


Här följer fler informativa web-adresser för att informera dig om det aktuella läget i respektive land, så som förbud och rekommendationer samt landens reseråd för resa till utlandet.

Information gällande Sverige:
Restriktioner och allmänna råd för att hindra spridningen av Covid-19: Folkhälsomyndigheten
Samlad information från svenska myndigheter
Svenska utrikesdepartementet UD

Information gällande Schweiz:
Restriktioner och allmänna råd för att hindra spridningen av Covid-19:
Federala avdelningen för folkhälsa BAG
Federala utrikesministeriet EDATysk och dansk representation i Schweiz.

Information gällande Tyskland (info vid transit):
Tysklands ambassad i Schweiz
Sveriges ambassad i Tyskland

Information gällande Danmark (info vid transit):
Danska ambassaden i Berlin
Sveriges ambassad i Köpenhamn

Senast uppdaterad 08 maj 2020, 14.36