Avgifter

Nedan finns ambassadens expeditionsavgifter i SEK, EUR och SAR.

Expeditionsavgifter

Betala in i förväg till ambassadens bankkonto. Ta med originalkvittot vid ditt besök.

Bank: Alawwal Bank
Adress: Diplomatic Quarter, Riyadh, K.S.A
Account no: 037.013.971.011
Iban no: SA16 5000 0000 0370 1397 1011
Swift: AAALSARI

PASS                                                                                                        SEK / SAR

Ordinary passport / Nationellt ID kort                                               1,400 / 560
Nödpass                                                                                                1,600 / 640
Främlingspass                                                                                       750 / 300
Provisoriskt främlingspass                                                                   500 / 200

Utlämning av pass, utfärdat av annan myndighet                             150 / 60

DHL avgift till och från Riyad - Honorär konsulat:
Jeddah 75 SAR
Muscat 155 SAR
Sana’a 350 SAR

VISUM ANSÖKNINGAR                                                                          EUR / SAR

Schengenvisering (C-A Visa)                                                                80 / 330
Nationell visering (D-visa)                                                                     60 / 250
Barn 6 – 12 år                                                                                        40 / 170
Barn under 6 år                                                                                     AVGIFTSFRI

UPPEHÅLLSTILLSTÅND                                                                         SEK / SAR

Uppehållstillstånd för familjeanknytning (över 18 år)                        2,000 / 800
Uppehållstillstånd för familjeanknytning (under 18 år)                     1,000 / 400
Arbetstillstånd och egenföretagare                                                     2,000 / 800
Artister, Au Pair och atleter                                                                  1,500 / 600
Uppehållstillstånd för studier och gästforskarer                               1,500 / 600
Familjemedlem till student och arbetstagare (över 18 år)                1,500 / 600
Familjemedlem till student och arbetstagare (under 18 år)              750 / 300
Uppehållstillstånd för besök - längre än 90 dagar (över 18 år)        1,500 / 600 

MEDBORGARSKAP                                                                                SEK / SAR

Ansökan om medborgarskap                                                              1,500 / 600
Certificering (för svensk far, ej gift till utländsk mor)                          175 /   70

KÖRKORT                                                                                                SEK / SAR

Utlämning av körkort, ansökan initierad och betald i Sverige          150 /  60
Översättning, legalisering                                                                     200 /  80

CERTIFIKAT                                                                                              SEK / SAR

Certifikat, auktorisation, legaliseringar                                                120 /  45
Levnadsintyg                                                                                           AVGIFTSFRI
Vigselavgift                                                                                              600 / 240

Senast uppdaterad 02 feb 2020, 16.43