Avgifter

Nedan finns ambassadens expeditionsavgifter i SEK, EUR och SAR.

Expeditionsavgifter

Betala in i förväg till ambassadens bankkonto. Ta med originalkvittot vid ditt besök.

Bank: The Saudi British Bank (SABB)
Account no: 896-041324-002
Iban no: SA37 4500 0000 8960 4132 4002
Swift: SABBSARI

PASS                                                                                                        SEK / SAR

Ordinary passport / Nationellt ID kort                                             1,600 / 730
Nödpass                                                                                               1,800 / 820
Främlingspass                                                                                       750 / 340
Provisoriskt främlingspass                                                                  500 / 220

Utlämning av pass, utfärdat av annan myndighet                             200 / 90

DHL avgift till och från Riyad - Honorär konsulat:
Jeddah     80 SAR
Muscat     165 SAR
Sana’a     350 SAR

VISUM ANSÖKNINGAR                                                                          EUR / SAR

Schengenvisering (C-A Visa)                                                                80 / 360
Schengenvisering (C-A Visa) barn 6 – 12 år                                      40 / 180
Nationell visering (D-visa)                                                                     60 / 270
Barn under 6 år                                                                                     AVGIFTSFRI

UPPEHÅLLSTILLSTÅND                                                                         SEK / SAR

Uppehållstillstånd för familjeanknytning (över 18 år)                       2,000 / 910
Uppehållstillstånd för familjeanknytning (under 18 år)                    1,000 / 450
Arbetstillstånd och egenföretagare                                                     2,000 / 910
Uppehållstillstånd för studier och gästforskarer                               1,500 / 680
Familjemedlem till student och arbetstagare (över 18 år)               1,500 / 680
Familjemedlem till student och arbetstagare (under 18 år)               750 / 340
Uppehållstillstånd för besök - längre än 90 dagar (över 18 år)        1,500 / 680 

MEDBORGARSKAP                                                                                SEK / SAR

Ansökan om medborgarskap                                                            1,500 / 680

KÖRKORT                                                                                                SEK / SAR

Utlämning av körkort                                                                           450 / 200
Utlämning av körkort, ansökan initierad och betald i Sverige       200 /  90

CERTIFIKAT                                                                                              SEK / SAR

Certifikat, auktorisation, legaliseringar                                                  200 / 90
Levnadsintyg                                                                                           AVGIFTSFRI

Senast uppdaterad 28 jan 2021, 15.40