Repatriering

04 apr 2020

Om du är svensk medborgare eller är fast bosatt i Sverige och för tillfället befinner dig i Saudiarabien, Oman eller Jemen och vill ha information om hur du kan ta dig hem till Sverige får du gärna kontakta oss på ambassaden.riyadh@gov.se.