Generalkonsulatets personal

Nedanstående utsända tjänstemän arbetar på Sveriges generalkonsulat i S:t Petersburg.

Jan Lundin
Generalkonsul

Ewelina Helmer
Konsul
Konsulära och administrativa avdelningen

Gabriel Hjort
Konsul

Senast uppdaterad 01 nov 2022, 10.03